Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Posiłek w szkole

Szanowni Rodzice, informujemy, że od 1 września 2022 r., zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne (zasada odpłatności za posiłki w szkole oznacza, że rodzice pokrywają tzw. wsad do kotła, natomiast organ prowadzący pokryje wydatki związane z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej stołówki).

Szacowana odpłatność dla rodzica za 1 posiłek wynosić ma około 15 złotych.
Prosimy, aby zainteresowani rodzice zgłaszali chęć skorzystania przez dziecko z takiej formy posiłku do wychowawcy oddziału w terminie od 1 do 7 do września, wypełniając oświadczenie (do pobrania u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły).

Category: Bez kategorii
Przetłumacz stronę »