Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Majka Fornalczyk i Amadeusz Hak w finale konkursu wojewódzkiego

Uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Mycielewie Majka Fornalczyk i Amadeusz Hak wystąpili w finale XIX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych, który odbył się 2 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 Wcześniej zadaniem uczniów było przygotowanie pod kierunkiem nauczyciela pracy pisemnej i prezentacji na jeden z trzech wyznaczonych przez organizatora tematów. Majka podjęła się opracowania tematu: Nie ma kaleki, jest człowiek M. Grzegorzewska – powinności samorządu wobec osób starszych, słabych i zagrożonych wykluczeniem”, natomiast Amadeusz  zajął się tematem: „Kobieta w samorządzie, czyli o łączeniu ról społecznych – role liderek w działalności samorządowej”.

Po sprawdzeniu przez komisję, do ścisłego finału zakwalifikowano dziesięć prac spośród ponad pięćdziesięciu nadesłanych z różnych szkół podstawowych województwa.
W Toruniu młodzi ludzie
zaprezentowali swoje prace i odpowiedzieli na pytania zadane przez członków komisji w składzie: dr Monika Kamper-Kubańska z Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, dr Dorota Sylwestrzak oraz dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ostatecznie decyzją Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego powołanego przez Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbietę Piniewską, Amadeusz Hak otrzymał wyróżnienie.

Wszyscy uczestnicy finału zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami, a laureaci,
w tym Amadeusz, nagrodami finansowymi. Serdecznie gratulujemy Majce i Amadeuszowi odniesionego sukcesu i zachęcamy młodszych naszych uczniów do brania udziału w kolejnych edycjach tegoż prestiżowego konkursu.

Gratulacje i  podziękowania  należą się także rodzicom uczniów oraz wszystkim rozmówcom- pracownikom samorządowym, pracownikom opieki społecznej, kierownikom jednostek organizacyjnych,  radnym, sołtysom i wszystkim Państwu,  którzy udzielili naszym podopiecznym wywiadów i przyczynili się do powstania ich prac.

Joanna Bienacka-Kozerewicz

Category: Bez kategorii
Przetłumacz stronę »