Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Niepodległość w barwach biało czerwonych

10 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów konkursu plastyczno-historycznego związanego ze Świętem Niepodległości.
Konkurs pt. ”Niepodległość w barwach biało-czerwonych” odbył się w oddziale przedszkolnym „Biedroneczki”, a organizatorem była wychowawczyni pani Iwona Wojtkowiak. Jego ideą było kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie świadomości narodowej, budowanie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami, uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci, rozwijanie sprawności manualnej oraz poszerzanie wiadomości nt. polskiej drogi do niepodległości w 1918 r.

W konkursie wzięło udział 13 dzieci. Każdy pomysł był inny, ale cel – wspólny, dlatego wszyscy zostali nagrodzeni.

Iwona Wojtkowiak

Category: Bez kategorii