Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Nasze działania

Obraz1

1. Szkolny Program Profilaktyczny „Bezpieczny Internet” realizowany był w ciągu roku szkolnego 2014/2015.

W celu opracowania programu profilaktycznego „Bezpieczny Internet” dokonano diagnozy w oparciu o:

 • analizę wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów
  Z analizy materiału diagnostycznego wynika, że istotnymi problemami pojawiającymi się w gimnazjum są:
 • niewystarczająca wiedza nt. zagrożeń w Internecie i obrony przed nimi

Celem głównym programu jest wdrażanie uczniów do bezpiecznego korzystania z zasobów sieci Internet.

 • Zakłada on oddziaływanie w trzech płaszczyznach: uczeń-rodzic-nauczyciel.
  • Stanowi zespół kompleksowych i systematycznych działań podejmowanych przez nauczycieli Gimnazjum w Mycielewie.
  • Program realizowany jest w ciągu roku szkolnego 2014/2015.

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy o zagrożeniach istniejących w Internecie (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
 2. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu (podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie).
 3. Uświadamianie na temat odpowiedzialności karnej za przestępstwa dokonane w Internecie.
 4. Zapoznanie z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania
  w Internecie.

Szkolny Program Profilaktyczny – Bezpieczny Internet

Analiza ankiety dla ucznia programu profilaktycznego

Z życia szkoły – Dni Bezbiecznego Internetu

[ic_add_posts category=’DBI']

Przetłumacz stronę »
Font Resize
Kontrast