Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Mamy to! Zadania Teodora wykonane!

Grupa Biedroneczki brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Wyzwanie Teodora”, który był realizowany od 5 października 2020 roku do 14 maja 2021 roku. Projekt objęty był honorowym patronatem Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego oraz Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi. Organizatorem projektu było Publiczne Przedszkole im Jana Pawła II w Woli Dębińskiej. Głównym  celem projektu było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

Teodor to pewien bocian, który chciał zostać profesorem nauk przedszkolnych. Chciał on, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważał za najbardziej przydatne. Były one związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę i wykonywaniem prac plastycznych. Za każde podjęte wyzwanie i radzenie sobie z zadaniem dzieci otrzymywały  odznakę, która była wyrazem zdobytej wiedzy i umiejętności w danym zakresie. Realizację poszczególnych zadań dokumentowaliśmy poprzez zdjęcia, które dodawaliśmy na bieżąco na Facebookowej stronie.  Po zebraniu wszystkich odznak przedszkolaki zostały nagrodzone DYPLOMEM PROFESORA TEODORA,  a nasza placówka zdobyła CERTYFIKAT MIEJSCA SPRZYJAJĄCEGO WSZESTRONNEMU ROZWOJOWI DZIECKA.

Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem brały udział w proponowanych przez Teodora zadaniach. Nauczyły się jak dbać o przyrodę, jak pomagać innym, jak okazywać uczucia, które w tych trudnych czasach są tak ważne.

Rodzicom dziękuję za wyrażenie zgody na udział swoich  pociech  w tak fantastycznym projekcie.

Iwona Wojtkowiak

Category: Bez kategorii
Przetłumacz stronę »
Font Resize
Kontrast