Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły w Mycielewie

Lp. Nazwisko i Imię Nauczany przedmiot
1 Walasiewicz Katarzyna język polski, zajęcia artystyczne
2 Biernacka-Kozerewicz Joanna historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, wychowanie do życia w rodzinie
3 Borzych Marzena biologia, chemia, biblioteka
4 Drozd Angelika matematyka, fizyka
5 Janicka Beata język polski
6 Renata Szczepaniak religia
7 Koralewska-Hak Agnieszka muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, język polski
8 Kulczyński Andrzej wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
10 Kwiatkowska Małgorzata pedagog szkolny
11 Maćkowska-Wszyszcz Joanna język angielski
12 Magdziarz Agnieszka matematyka
13 Mickiewicz Henryka edukacja wczesnoszkolna
14 Nowak Wawrzyn informatyka, technika, wychowanie fizyczne
15 Otto Paulina język niemiecki, logopeda
16 Pyszczyńska Anna przyroda, matematyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
17 Sucharska Małgorzata język angielski
20 Tomkowiak Magdalena edukacja wczesnoszkolna
21 Piechowiak Dominika oddział przedszkolny
22

23

Wojtkowiak Iwona

Marta Bernas

oddział przedszkolny

nauczyciel wspomagający

Przetłumacz stronę »