Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Dla Rodziców

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Mycielewie
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca: Kamila Kalicka
Zastępca przewodniczącego: Małgorzata Wojtysiak
Skarbnik: Agnieszka Rajman
Sekretarz: Maria Nadolna

 

Nr Konta bankowego Rady Rodziców: 60 8166 0009 0010 3440 2000 0001
Przy wpłatach proszę w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia.

Instrukcja przebiegu ósmoklasisty egzaminu i procedury

Program ,,Rodzina i szkoła – razem”

Prawa i obowiązki rodziców

Rekrutacja

Przetłumacz stronę »