Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Przypominamy o kolejnej edycji konkursu „Zbieramy plastikowe nakrętki”

W tym roku przystąpiliśmy ponownie do akcji mającej na celu wyrabianie nawyku segregacji odpadów. W ubiegłym roku mieliśmy bardzo dobry wynik i zdobyliśmy nagrodę, dzięki której zostały zakupione gry edukacyjne. Mamy nadzieję, że i w tym roku uda nam się, przy Waszej pomocy, powtórzyć ten sukces. Zachęcamy wszystkich do przynoszenia do szkoły plastikowych nakrętek. Można je wrzucać do „nakrętkowego” serduszka lub zostawić w szkole u pracowników obsługi. Konkurs trwa od 10 maja 2022 r. do 30 września 2022 r. Z góry dziękujemy!!!

Poniżej regulamin konkursu ze strony https://www.zamosc.bydgoszcz.pl/images/PDF/Regulamin_2022.pdf

REGULAMIN KONKURSU
„ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI”
I ORGANIZACJA I CELE KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Nasz Zamość” ul. Wierzbowa 1, 89-200
  Zamość – Koordynator Konkursu.
 2. Konkurs jest adresowany skierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich placówek oświatowych z terenu powiatu nakielskiego.
 3. Przedmiotem konkursu jest zbiórka wyłącznie plastikowych nakrętek z butelek po szamponach, sokach, chemii gospodarczej, wodach źródlanych i mineralnych, nakrętek kartonów po mleku, kartonów po sokach itp.
 4. Celem konkursu jest wyrabianie nawyku segregacji odpadów i oddzielania nakrętek od opakowań oraz usprawnienie recyklingu odpadów opakowaniowych.
 5. Konkurs jest dofinansowany ze środków powiatu nakielskiego w ramach projektu pn. „Nie śmiecimy! Sprzątamy! Edukujemy – 2022”
  II ORGAN OCENIAJĄCY
 6. Organem oceniającym będzie Koordynator Konkursu – wolontariusze przez niego wyznaczeni w dniu zakończenia konkursu.
 7. Zadania organu oceniającego:
  a) bierze czynny udział w odbiorze i ważeniu zebranych nakrętek od placówek biorących udział w konkursie,
  b) typuje zwycięzców,
  c) odpowiada za sprawne i terminowe przeprowadzenie konkursu.

  III ZASADY KONKURSU
 8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie zgłoszenia (zał. nr 1), które należy przekazać Koordynatorowi Konkursu do dnia 30 maja 2022 r. na adres e-mail: biuro@nasz-zamosc.pl z dopiskiem „Zbieramy plastikowe nakrętki”.
 9. Konkurs trwa od 10 maja 2022 r. do 30 września 2022 r.
 10. W ostatnim dniu trwania konkursu Koordynator Konkursu dokona odbioru od placówek biorących udział w konkursie dostarczonych do wskazanego miejsca przez organizatora konkursu worków/pojemników z zebranymi nakrętkami. W tym samym dniu, nastąpi ważenie zebranych nakrętek. Przy ważeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele placówek biorących udział w konkursie.
 11. Podsumowanie konkursu oraz wskazanie zwycięzców zostaną przesłane na adresy e-mail wszystkich uczestników oraz zostanie podane na stronie internetowej www.nasz-zamosc.pl .
 12. Konkurs polega na zebraniu jak największej ilości plastikowych nakrętek mierzonej w kg.
 13. Nakrętki należy zbierać do worków/pojemników.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania informacji o wynikach i uczestnikach w prasie i telewizji.
 15. Zebrane i dostarczone nakrętki organizator przeznacza na cel charytatywny.
  IV KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 16. O zwycięstwie w konkursie zdecyduje ilość zebranych nakrętek w kg w przeliczeniu na 1 dziecko uczęszczające do placówki biorącej udział w konkursie.
 17. Zwycięży placówka oświatowa, która osiągnie najwyższy wskaźnik C/U, gdzie:
  a) C – ilość wagowa (w kg) zebranego odpadu ogółem przekazanego do organizatora konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2022 r.,
  b) U – ilość dzieci/młodzieży uczęszczających do danej placówki oświatowej wg stanu na dzień zgłoszenia, poświadczona przez Dyrektora placówki.
 18. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze Szkoły, które zebrały największą ilość nakrętek w przeliczeniu na 1 dziecko uczęszczające do placówki biorącej udział w konkursie.

  V PRZEWIDYWANE NAGRODY
 19. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe, zakupione przez Stowarzyszenie „Nasz Zamość” po uzgodnieniu z dyrekcją placówki, o wartości przypisanej do zajętego miejsca. Dyrekcja placówki wskaże produkt/produkty i ew. sprzedawcę do dnia 10.10.2022 r.
 20. Za zajęcie I miejsca przysługiwać będzie nagroda o wartości 500 zł., za II miejsce nagroda o wartości 300 zł oraz za III miejsce nagroda o wartości 200 zł. Lista nagrodzonych zostanie podana do publicznej wiadomości. Projekt dofinansowany z dotacji od Powiatu Nakielskiego w ramach realizacji konkursu pn. „Nie śmiecimy! Sprzątamy! Edukujemy – 2022
Category: Bez kategorii
Przetłumacz stronę »