Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Powstało stowarzyszenie „Aktywne Mycielewo”

Aktywne Mycielewo

W listopadzie w Szkole Podstawowej w Mycielewie zostało powołane Stowarzyszenie Aktywne Mycielewo, którego członkami są: Małgorzata Kwiatkowska, Marta Bernas , Anna Pyszczyńska, Agnieszka Chojnacka, Andrzej Kulczyński i Wawrzyn Nowak.

Celem stowarzyszenia jest :

1. Działanie na rzecz rozwoju dzieci w wieku szkolnym (zwłaszcza uczniów Szkoły Podstawowej w Mycielewie) ze szczególnym zaakcentowaniem dziedzin związanych z edukacją, sportem, zdrowiem i turystyką;

2. Troska o rozwój wiedzy ogólnej oraz szczególnych zainteresowań dzieci;

3. Zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego dzieci ze szkoły, ale również całej gminy;

4. Wspieranie dzieci i młodzieży w angażowaniu się w życie publiczne

5.  Promocja i organizacja wolontariatu;

6. Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego dzieci i młodzieży;

7. Promocja idei zdrowego społeczeństwa;

8. Dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży;

9. Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej;

10. Prowadzenie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i pozyskiwanie  środków na ten cel, głównie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;

11. Organizacja kółek zainteresowań oraz zajęć dodatkowych;

12. Organizacja wycieczek, wyjazdów, spotkań, warsztatów poza obiektem szkół, jak również na jego terenie.

Drodzy Państwo, Szanowni Rodzice zachęcamy wszystkich, którzy mają pomysły na pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych do współpracy z naszym stowarzyszeniem.

Razem możemy więcej.

Category: Bez kategorii
Przetłumacz stronę »