Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE POSIŁKU DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU ORAZ DLA UCZNIÓW W SZKOŁACH NA OKRES OD 1 LUTEGO 2022 DO 23 CZERWCA 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni uprzejmie informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-20123 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w przedszkolu/szkole.

Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje rodzinie, której dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 900,00 zł od 1 stycznia 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci/uczniów należy złożyć w siedzibie tut. Ośrodka (ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia) w terminie od 03 stycznia 2022 r. do 12 stycznia 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;

– w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie lekarskie.

RODZICU!!! JEŻELI DOCHÓD W TWOJEJ RODZINIE NIE PRZEKRACZA POWYŻSZEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZGŁOŚ SIĘ DO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI, ABY UMOŻLIWIĆ SWOJEMU DZIECKU SKORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA POSIŁKU!

Category: Bez kategorii
Przetłumacz stronę »
Font Resize
Kontrast