Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Pamiętamy o poległych

12 września uczniowie klasy szóstej i ósmej Szkoły Podstawowej w Mycielewie pod kierunkiem pani Joanny Biernackiej-Kozerewicz zaprezentowali montaż słowno-muzyczny upamiętniający przypadającą w bieżącym roku 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. W programie znalazły się utwory ukazujące nie tylko dramat pierwszych dni wojny, ale także poświęcone Polakom poległym w czasie całego okresu okupacji, zarówno niemieckiej, jak i sowieckiej. Młodzież zaprezentowała utwory poetyckie i piosenki mówiące m.in. o bohaterach spod Westerplatte, obrońcach Warszawy, pomordowanych w Katyniu, a także o powstańcach warszawskich i walczących pod Monte Cassino. Dla całej społeczności szkolnej akademia była okazją do zadumy i refleksji na temat losów Polaków w czasie najokrutniejszej z wojen. Po prezentacji uczniów głos zabrała pani dyrektor Katarzyna Walasiewicz, która podziękowała występującym i zachęciła wszystkich do pielęgnowania pamięci o bohaterach.

JBK

Category: Bez kategorii