Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej w Mycielewie oficjalnie zakończył się rok szkolny 2020/2021.
Ze względu na pandemię był to bardzo trudny czas, dlatego cieszymy się, że mogliśmy pożegnać się w szkole.
Pani dyrektor Katarzyna Walasiewicz wręczyła nagrody i wyróżnienia.
Nagrodę Burmistrza Kcyni Marka Szarugi otrzymał Amadeusz Hak.
Nagrodę Dyrektora Szkoły oraz Tytuł Absolwenta Szkoły otrzymała Aleksandra Strzyżewska.
Tytuł Prymusa Szkoły otrzymał Franciszek Strzyżewski.
Nagrodę za 100% Obecności otrzymali: Alan Kotłowski, Laura Dolatowska, Klaudiusz Walczewski, Wiktor Walczewski, Filip Brzykcy, Julia Kotłowska, Kornel Katafiasz, Filip Kryger, Anna Repczyński i Natalia Pazderska.
Czytelnikiem Roku została: Justyna Jeż.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

Poniżej prezentujemy listę uczniów ze średnią wyników w nauce powyżej 4,0.

Wszystkim uczniom gratulujemy wyników!
Życzymy pełnych słońca i bezpiecznych wakacji.

Tekst i foto WN

Komunikat – Zakończenie roku szkolnego

Informujemy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I – VIII odbędzie się w piątek 25 czerwca 2021 r. o godz. 8.45. Dyrektor szkoły wręczy uczniom świadectwa z wyróżnieniem, świadectwa ukończenia szkoły uczniom klasy VIII oraz listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów. Ze względów organizacyjnych i ograniczeń związanych z Covid -19 prosimy, by w uroczystości wręczenia świadectw z wyróżnieniem uczestniczył tylko jeden rodzic wyróżnionego ucznia (wychowawcy klas kontaktowali się z rodzicami wyróżnionych uczniów). Po wręczeniu świadectw z wyróżnieniem, uczniowie udadzą się z wychowawcami do klas na wręczenie pozostałych świadectw.

Dowóz w dniu zakończenia odbywać się będzie tak, jak codziennie, odwóz – po uroczystości ok. 10.30. Uprzejmie proszę wszystkich Państwa, którzy przyjadą z dziećmi własnymi środkami lokomocji, by nie parkować na boisku szkolnym, ponieważ zakończenie częściowo tam się odbędzie (proszę o zaparkowanie na szkolnym podwórzu lub poboczu na drodze do Turzyna).

W razie niepogody część wspólna zakończenia odbędzie się w otwartej sali gimnastycznej przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, proszę zatem o zabranie maseczek i zachowanie odpowiedniego dystansu.

Siódma pożegnała ósmą

W środę 23 czerwca uczniowie klasy siódmej pożegnali tegorocznych absolwentów naszej szkoły, czyli uczniów klasy ósmej.  Uroczystość
z udziałem całej społeczności szkolnej odbyła się na boisku. Młodsi koledzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. W występie udział wzięli: Anna Repczyńska, Julia Katafiasz, Majka Fornalczyk, Amelia Winkowska, Natasza Skrzyńska, Bartosz Dolatowski, Jakub Tabor i Oskar Kwiatkowski.  Po skończonym występie absolwenci otrzymali pamiątkowe medale z napisem: „Szkoła Podstawowa w Mycielewie żegna” oraz zatańczyli wspólne z wychowawcą pożegnalny taniec. Nie obyło się bez wzruszenia, niejednemu uczniowi poleciała łza. Słowa do ósmoklasistów skierowała pani dyrektor Katarzyna Walasiewicz, a w imieniu absolwentów głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego-Ewelina Pazderska.  Oficjalne pożegnanie ósmoklasistów nastąpi w piątek 25 czerwca w trakcie rozdania świadectw ukończenia szkoły.

tekst J. Kozerewicz

Absolwenci otrzymali order 🙂

Foto Marta Bernas

Komunikat dotyczący kolonii letnich

Przedstawiam Państwu dwie propozycje kolonii letnich dla dzieci rolników organizowanych przez stowarzyszenie „Nasze Szwederowo”. Proszę o zapoznanie się z ofertą.

„Bydgoszcz, 23 czerwca 2021 r.

Pani
Katarzyna Walasiewicz

Dyrektor SP w Mycielewie

Chciałbym poinformować o organizowanym i dofinansowanym przez nas wypoczynku letnim dla 50 dzieci rolników z programem profilaktyczno-sportowym w turnusie kompleksie  „KORSARZ”-„ADMIRAŁ” we Władysławowie, w terminie: 22.08.-31.08.2021 r. lub  w OKW „GRYFIA” w Jarosławcu, w terminie: 13.08.-22.08.2021 r. (turnusy 10-dniowe).

Nasze kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa kujawsko-pomorskiego,
z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Obiekty, na którym realizujemy kolonie dla dzieci, musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany przez nas do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska.

Zapewniamy realizację bezpiecznego wypoczynku zgodnego z wytycznymi MEN, GIS i MZ.

Na obiekcie będą przebywać wyłącznie dzieci w ramach organizowanej kolonii przez Towarzystwo „Nasze Szwederowo”

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii.
Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w przypadku dzieci z rodzin rolniczych, ze środowiska wiejskiego, w których jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS bądź pobiera rentę lub emeryturę z KRUS w kwocie 500,00 złotych od dziecka za turnus.

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

Koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej w ramach realizacji priorytetów dotyczących integracji dzieci ze środowisk wiejskich.

W przypadku zainteresowania powyższą propozycją proszę o wytypowanie maksymalnie 10 osobowej grupy dzieci spośród mieszkańców Gminy na każdy z turnusów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.  Zapisy przyjmujemy w formie telefonicznej lub e-mailowej do dnia 28.06.2021 r. do godz. 15:00

W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 502-626-171.

                                        Z poważaniem,

                                          Maciej Archaniołowicz

                                      Prezes Zarządu

NIP 953-13-87-924, KRS nr  0000248047 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Nr konta  35 8164 0001 2003 0000 6640 0001″

Wsparcie dla pani Doroty

  Z inicjatywy Szkolnego Koła Małego Wolontariatu oraz Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Mycielewie zorganizowano akcję charytatywną, której celem było pozyskanie funduszy na dalsze leczenie pani Doroty Piękoś z Szubina, niewidomej od drugiego roku życia.
W ostatnim czasie pojawiła się szansa na odzyskanie wzroku. Niestety kuracja jest kosztowna i wykracza poza możliwości  finansowe  pani Doroty i jej najbliższych. Lokalna społeczność , chcąc wesprzeć leczenie, organizuje akcje charytatywne.  
W naszej szkole przedstawiciele Rady Rodziców sprzedawali przepyszne ciasta przygotowane przez rodziców, uczniów i nauczycieli.  Słodkości rozeszły się w błyskawicznym tempie!  Zebraną kwotę ponad  900 złotych przekazano na konto fundacji Avalon wspomagającej leczenie pani Doroty.
Kolejnym działaniem mającym na celu zebranie funduszy  była przeprowadzona w dzień zakończenia roku szkolnego akcja pod hasłem: „ Zamiast kwiatka, wrzuć do puszki na leczenie pani Doroty”.  Zebrane pieniądze także zasilą konto fundacji.
Dziękujemy wszystkim, którzy upiekli bezpłatnie ciasta,  a także tym, którzy je pakowali, sprzedawali i zakupili. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców. Państwa zaangażowanie przyczyniło się do pomyślnego przeprowadzenia akcji. Podziękowania  kierujemy także do uczniów i ich rodziców za pieniądze złożony do puszki. Dziękujemy za Waszą empatię!

J. Kozerewicz

Pomoc dla bezdomnych

Z inicjatywy Szkolnego Koła Małego Wolontariatu uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i pracownikami Szkoły Podstawowej w Mycielewie  zorganizowali zbiórkę obuwia i środków czystości osobistej dla mieszkańców schroniska dla bezdomnych w Kołaczkowie. Ośrodek dla osób pozbawionych miejsca zamieszkania prowadzi Kujawsko- Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym”. Organizacja utrzymuje dwa domy, w których obecnie przebywa 70 podopiecznych. Stowarzyszenie utrzymuje się głównie z darowizn, dlatego tak ważne jest materialne wsparcie jego działalności. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali dary dla bezdomnych. Dziękujemy za Waszą empatię!

J. Kozerewicz

Trzecia umie pływać!

W maju i w czerwcu uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Mycielewie oraz Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie brali udział w programie „Umiem pływać”. Organizatorem przedsięwzięcia był Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki oraz Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Dzieci z Mycielewa i Dziewierzewa miały możliwość uczestniczenia w zajęciach nauczania i doskonalenia pływania. Lekcje odbywały się AQUAPARKU w Wągrowcu, pod okiem doświadczonych instruktorów. Uczniowie mieli zapewnioną opiekę projektu –  p. H. Mickiewicz – SP Mycielewo i p. G. Kruś – SP w Dziewierzewo.
Urząd Miejski w Kcyni zapewnił dojazd i powrót z zajęć, które realizował PKS z Bydgoszczy. Uczniowie gminy Kcynia rozwijali swoje umiejętności pływackie oraz zasady zachowania się nad wodą. Życzymy im dalszych sukcesów w doskonaleniu swoich umiejętności. 

 H. Mickiewicz

Uwaga! wyniki Konkursu Matematycznego Kangur 2021 r.

Wyniki tegorocznego Konkursu Matematycznego Kangur 2021 każdy uczeń otrzymał w wiadomości prywatnej poprzez e-dziennik. Bardzo proszę zapoznać się indywidualnie.

Uczeń klasy III, Alan Hak zdobył wyróżnienie w tymże konkursie. Gratuluję sukcesu, aktywności, zaangażowania  i zachęcam do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Alan Hak – uczeń klasy 3 został wyróżniony w konkursie

Koordynator konkursu AD

Projekt z ZUS

Nasi uczniowie chętnie i licznie uczestniczą w proponowanych  projektach i konkursach.  W ostatnim  czasie uczniowie klasy 6 i 7 uczestniczyli w zajęciach w ramach ogólnopolskiego programu „Projekt z ZUS”. Celem, którego jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół podstawowych. Po skończonych zajęciach uczniowie wzięli udział w konkursie organizowanym przez ZUS. Wykonali prace plastyczne i nagrali filmik wyjaśniający, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Niestety nie udało nam się zająć żadnego miejsca chociaż troje naszych uczniów otrzymało dyplom i upominki za udział w konkursie. Byli to Claudia Czechowska, Katarzyna Marciniak i Amadeusz Hak.

Gratulujemy!

M.K

Piąta cały rok brała udział w akcji „Nauka w plecaku”…

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 5 pomimo zdalnego nauczania brali udział w lekcjach na żywo prowadzonych na kanele you tube na żywo. W grudniu z okazji Mikołajek na godzinie wychowawczej uczestniczyliśmy w pierwszej lekcji na żywo pt.

„ Spotkanie ze Świętym Mikołajem”. Dowiedzieliśmy się na niej, gdzie mieszka Święty Mikołaj, jak spędza czas wolny, co jest ulubionym przysmakiem jego reniferów. 16 kwietnia świętowaliśmy na żywo DZIEŃ OCHRONY SŁONI. Wybraliśmy  się wspólnie do Tajlandii. Zdobyliśmy trochę wiedzy o słoniach. Teraz na pewno odróżnimy  słonia indyjskiego od afrykańskiego.

Na zakończenie roku szkolnego 18 czerwca braliśmy udział w spotkaniu dotyczącym upragnionych wakacji pt. „W namiocie!”. Wiemy już  między innymi: co wziąć na wakacje pod namiot,  czy w namiocie jest mało czy dużo miejsca,  jakie ryby są niezbędne do rozłożenia namiotu.

AD

Dzień dziecka w towarzystwie zacnych gości

Dzień Dziecka wyjątkowo w tym roku zorganizowaliśmy 10 czerwca. Zabawy i atrakcje dla dzieci przygotowała firma „Nie pękaj” opłacona przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Mycielewie.
Uczniowie otrzymali watę cukrową i popcorn, a czas umilali wykwalifikowani animatorzy.
Gośćmi specjalnymi byli również zaprzyjaźnieni leśnicy i myśliwi, którzy zorganizowali konkurs przyrodniczy z ciekawymi nagrodami dla dzieci. Ufundowali również zestaw głośnomówiący, który przyda się do prowadzenia zajęć w terenie.
Był to doskonały moment na podziękowania i gratulacje dla pana Kazimierza Stosika, który niedawno jako pracownik Nadleśnictwa Szubin przeszedł na emeryturę. Pan Kazimierz od lat współpracuje z naszą placówką oświatową, propagując proekologiczne wychowanie młodego pokolenia.

Dziękujemy również Kołu Łowieckiemu GWARDIA z Bydgoszczy za prezenty:
sprzęt sportowy i nagrody na kolejne konkursy. 

Pogoda dopisała, a uśmiechy z twarzy dzieci nie znikały.
Z serdecznymi życzeniami dla wszystkich dzieci Anna Pyszczyńska.

Amadeusz Hak laureatem wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego!

Uczeń klasy 7 Szkoły Podstawowej w Mycielewie Amadeusz Hak uzyskał tytuł laureata  Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach, który w tym roku odbył się pod hasłem „Prymas Stefan Wyszyński na tle historii Polski XX i XXI wieku”.

Dodajmy, że konkurs od kilku lat cieszy się w naszej szkole dużą popularnością i możemy poszczycić się wieloma odniesionymi w nim sukcesami. W tegorocznej edycji w etapie szkolnym
 i rejonowym udział wzięło troje uczniów. Oprócz Amadeusza, byli to: Aleksandra Strzyżewska i  Stanisław Lulka z klasy 8. Opiekunem merytorycznym uczniów jest pani Renata Szczepaniak, która  od samego początku organizowania konkursu przygotowuje naszych uczniów.

Finał konkursu zorganizowano  6 maja w Urzędzie Marszałkowskim Toruniu, a uroczystą galę z udziałem laureatów i  finalistów – 10 czerwca w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Amadeusz Hak, aby znaleźć się w tak zaszczytnym gronie, wykazał się doskonałą znajomością nie tylko biografii Prymasa Tysiąclecia, ale także wiedzą z wielu dziedzin. Nagrody dla laureatów konkursu były niezwykle atrakcyjne. Serdecznie gratulujemy naszemu uczniowi  sukcesu i już trzymamy kciuki  licząc na udany występ w przyszłorocznej  edycji tegoż konkursu. Jednocześnie zachęcamy pozostałych uczniów do zgłębiania wiedzy o wybitnych Polakach i do udziału w konkursie o tak dużej randze.

Tekst: J. Kozerewicz, Foto: A. Koralewska-Hak 

Uwaga, konkurs!

Informacja za MEN:

„Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im Stanisława Jopka organizowanym przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie. Patronem konkursu jest legendarny solista „Mazowsza” Stanisław Jopek, a w programie znajdą się utwory z repertuaru zespołu. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek objął honorowy patronat nad wydarzeniem.

Konkurs przeznaczony jest dla solistów w czterech kategoriach wiekowych: 8-13 lat, 14-19 lat, 20-25 lat oraz 26+.

I etap przesłuchań odbędzie się w 16 lokalnych Instytucjach Partnerskich w całej Polsce. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną zaproszeni do udziału w II etapie, który odbędzie się w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Otrębusach.

Laureaci konkursu wystąpią podczas koncertu galowego wraz z chórem, orkiestrą i baletem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia znajdą Państwo na stronie internetowej Zespołu.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiN 


Załączniki:

  1. II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im Stanisława Jopka – Program konkursu

Informacja na temat szczepień przeciw Covid -19

„Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne (…). Działania informacyjne dotyczące szczepień w szkołach i placówkach będziemy kontynuować w kolejnych tygodniach.  
 Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiN 
Załączniki:Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Zagraj w palanta. Super sportowe wydarzenie dla dzieci już w niedzielę

Zagraj w Palanta na Orliku to jednodniowe wydarzenia sportowe na 5 Orlikach składające się z nauki gry w palanta i turnieju. Dzieci i młodzież pod okiem wykwalifikowanych trenerów i przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Palantowego poznają tą dyscyplinę sportową i od razu będą mogły wziąć udział w rozgrywkach. Najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy i puchary. Dodatkową atrakcją będzie spotkanie z gwiazdą w tej dyscyplinie sportu.

Na wydarzenie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, uczniowie szkół podstawowych i średnich. Przewidujemy udział min 100 osób w każdej lokalizacji.-czytamy na https://orlysportu.pl/zagraj-w-palanta-na-orliku/

Zapraszamy wszystkich na naukę i grę w palanta 13 czerwca 2021 r. godz. 10.00 boisko Orlika przy ul B. Pobożnego w Kcyni. Podczas spotkania: historia gry w palanta, nauka gry oraz omówienie jej zasad, jak również turniej przewidziany dla 8 zespołów po 8-10 zawodników. Serdecznie zapraszamy .Świetna atmosfera, zabawa i ruch na świeżym powietrzu gwarantowane(…).”

tekst z: kcynia.pl

Ma się to oko!

10 czerwca grupa uczniów z klasy VIII pod opieką p. M. Kwiatkowskiej uczestniczyła w Turnieju o Puchar Ligi Strzeleckiej w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni. Turniej przebiegał w bardzo miłej atmosferze a nasi reprezentanci świetnie się bawili zdobywając przy okazji nowe doświadczenia i znajomości.

Okazało się, że kilku z nich ma naprawdę świetnie oko. Kinga Czechowska i Alan Tracz wystrzelali indywidualnie II miejsca. Jako drużyna zajęliśmy II i III miejsce. Gratulujemy!

MK

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 1 września 2018 roku w przedszkolach prowadzona jest preorientacja zawodowa a w klasach 1-6 szkoły podstawowej orientacja zawodowa. Celem jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, pobudzenie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy. W klasach 7-8  odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego, które w naszej szkole prowadzi p. M. Kwiatkowska. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania decyzji edukacyjnych przy wsparciu doradcy uwzględniając znajomość własnych zasobów oraz informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji . W tym roku poszerzyliśmy nasze działania i 2 czerwca   gościliśmy w naszej szkole p. Sylwię Tomaszewską z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy , która prowadziła zajęcia w klasie 8.  Podczas zajęć nasi uczniowie mieli okazję uporządkować  wiedzę na temat swoich predyspozycji zawodowych.

MK

Wyniki konkursu „Zostań mistrzem matematyki”!

10 uczniów naszej szkoły z klas IV – VI wzięło udział w II edycji szkolnego konkursu matematycznego „Zostań mistrzem matematyki”. Ze względu na panującą w kraju pandemię, konkurs w głównej mierze miał charakter zdalny. Uczniowie raz w miesiącu rozwiązywali zestaw trzech zdań matematycznych o podwyższonym stopniu trudności. Następnie za pośrednictwem platformy Teams odsyłali do sprawdzenia rozwiązane przez siebie przykłady, organizatorowi konkursu, Pani Angelice Drozd. Po półrocznych zmaganiach wyłoniliśmy zwycięzców konkursu matematycznego.

Zestawienie wyników konkursu matematycznego „Zostań mistrzem matematyki”

Nazwisko i imię uczniaSuma uzyskanych punktówProcent uzyskanych punktów
Furtak Damian53,5p/65p82%
Jaszak Maja51p/65p42%
Połczyński Franciszek50,5p/65p77%
Mlicka Nadia40,5p/65p62%
Wiekiera Krzysztof63p/65p97%
Jaszak Antonina57p/63p90%
Manikowski Wojciech51p/63p81%
Socha Remigiusz57p/63p90%
Strzyżewski Franciszek52p/63p83%
Katafiasz Kornel59,5p/68p88%

Tytuł Mistrza Matematyki w Szkole Podstawowej w Mycielewie zdobył uczeń klasy 4.

Krzysztof Wiekiera

Natomiast Remigiusz Socha ( kl.5) oraz Jaszak Antonina ( kl. 5) zdobyli wyróżnienie za zdobycie 90 % pkt.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratuluję wytrwałości i zaangażowania oraz terminowości! Dziękuję Radzie Rodziców za ufundowanie atrakcyjnych nagród. Zachęcam uczniów do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Angelika Drozd

Komunikat

Jutro, tj. 3 czerwca, jest dzień wolny ( Boże Ciało).

Piątek 4 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu sekretariat szkoły będzie nieczynny.

Uczniowie do szkoły przychodzą dopiero w poniedziałek 7 czerwca.

Życzymy udanego i ciepłego długiego weekendu!

Przetłumacz stronę »
Font Resize
Kontrast