Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

„Zostań mistrzem matematyki” – zadania na luty 2021r.

Klasa 4

Zad 1
Na przedstawienie w teatrze sprzedano 57 biletów po 12 złotych i dwa razy więcej biletów po 15 zł. Ile pieniędzy zyskał teatr ze sprzedaży biletów?

Zad 2
W bibliotece było 2 388 książek o tematyce przyrodniczej. Powieści dla dorosłych było o 527 więcej niż książek przyrodniczych, a książek dla młodzieży o 117 więcej niż powieści. Ile książek było w tej bibliotece?

Zad 3
Oblicz wartość wyrażenia: (5000 – 1353) : 7 + (4050 – 2711) x 2

Klasa 5

Zad 1
Zapakowano 18 pudeł bombek choinkowych po 16 w każdym. Ile pudeł trzeba jeszcze zapakować, jeżeli wszystkich bombek choinkowych jest 880?

Zad 2

W hurtowni „Modna Pani” 9 żakietów kosztuje 1224 zł. Tyle samo kosztują 3 płaszcze. Ile zapłacimy w tej hurtowni za 5 żakietów i 5 płaszczy?

Zad 3
W klasie VI uczy się 26 uczniów. Dziewcząt jest o 4 więcej niż chłopców. Ile dziewcząt i ilu chłopców jest w tej klasie?

Uwaga: Nie jest wskazane rozwiązywanie zadania metodą równań tzn. wykorzystując x!!!

Klasa 6

Zad 1
Paweł  rzucił 5 razy sześcienną kostką do gry. Zapisane kolejno wyniki rzutów utworzyły liczbę pięciocyfrową. Liczba ta jest parzysta i podzielna przez 9, a jej początkowe trzy cyfry to: 3,1,2. Ile oczek wyrzucił Paweł za czwartym i piątym razem? Podaj wszystkie możliwości. Odpowiedź uzasadnij.

Zad 2
Oblicz wartość wyrażenia arytmetycznego:

 (236 + 144): 2 + 152

Pamiętaj o zapisaniu w rozwiązaniu rachunków pisemnych, one też będą punktowane.

Zad 3
Ewa i Ola zbierają znaczki. Razem mają 40 znaczków. Ola ma 3 razy więcej znaczków niż Ewa. Ile znaczków ma każda z dziewczynek?

Uwaga: Nie jest wskazane rozwiązywanie zadań metodą równań
(z wykorzystaniem niewiadomej x). Równania  będą nauczane dopiero
w 7 klasie!

A. Drozd

Setne urodziny najstarszego youtubera w Polsce

Złóż życzenia!

Pan Józef Sławomir Przedpełski,  uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski oraz robotnik przymusowy
 III Rzeszy  prowadzi kanał o historii na YouTube.  8 lutego tegoż roku pan Józef obchodzić będzie setne urodziny. Powstała inicjatywa nadesłania kartek pocztowych z życzeniami dla jubilata.  Zachęcamy uczniów naszej szkoły do włączenia się w tę akcję. Ze względu na pandemię niemożliwe jest dostarczenie tych kartek przez uczniów klasy klas 4-8 do szkoły, dlatego proponuję wykonanie kartek, zrobienie zdjęć i nadesłanie ich na mojego e- maila:  akozerewicz@wp.pl

Zajmę się ich wydrukowaniem i przesłaniem. Uczniów klas I-III oraz przedszkolaków zachęcam także do wzięcia udziału w naszej akcji przygotowania kartek, które przynieście do szkoły i przekażcie wychowawcom.  Zostaną przesłane dla pana Józefa w Waszym oryginalnym wykonaniu. Proszę, abyście pamiętali o starannym wykonaniu kartek oraz
 o poprawnym napisaniu życzeń (ortografia, interpunkcja). Życzenia powinny być kierowane do pana Józefa,  podpisane Waszym imieniem, nazwiskiem
 i nazwą szkoły.

Termin wykonania kartek- do piątku 29 stycznia

            Są to wyjątkowe urodziny bohatera, patrioty, który dzieli się na swoim kanale doświadczeniami z młodym pokoleniem. Pomysłodawcą przeprowadzenia akcji w naszej szkole jest uczeń klasy 7 Amadeusz Hak
w oparciu o:

Zachęcam Was nie tylko do wykonania kartek, ale także do odwiedzania kanału pana Przedpełskiego:

https://www.youtube.com/channel/UCjhchEF9fgzp1GustiYJz9g

J. Kozerewicz

Uwaga uczniowie klas II-VIII SP!!!

Międzynarodowy Konkurs
„KANGUR  MATEMATYCZNY”

Uprzejmie informuję, że dnia 18 marca (czwartek) 2021 roku o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.
Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 10 zł.  Termin wpłaty do 31 stycznia 2021r.

Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Ze względu na niejasną sytuację epidemiczną w kraju zaprojektowano dwie wersje konkursu: papierową dla uczniów pracujących w szkole oraz online (niekoniecznie w tym samym terminie) dla uczniów z powiatów lub kategorii wiekowej, pracujących zdalnie.

W przypadku drugiej wersji dotychczasowe nagrody zostaną zastąpione upominkami, które otrzyma każda szkoła, a rozdysponuje koordynator szkolny. Nagrody za udział w konkursie pozostają bez zmian.

O zmianach będziecie drodzy uczniowie  informowani na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji.

Przykładowe testy wraz z rozwiązaniami są dostępne na stronie
 https://www.kangur-mat.pl/  w zakładce „Testy konkursowe”.

Przynależność uczniów do poszczególnych kategorii konkursowych:
Żaczek – klasa 2
Maluch – klasa 3 i 4
Beniamin – klasa 5 i 6
Kadet – klasa 7 i 8

Szkolny koordynator konkursu: Angelika Drozd

Nr konta RR do wpłaty:  60 8166 0009 0010 3440 2000 0001

Dopisek (TYTUŁEM): Imię i Nazwisko Dziecka ………….. – klasa …… – Kangur Matematyczny – Kategoria……

Np. Jan Kowalski – klasa 2 – Kangur Matematyczny – Żaczek

Pozdrawiam A. Drozd

Komunikat dowozy

W związku z tym, że od poniedziałku 18 stycznia klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej, proszę o zapoznanie się z rozkładem jazdy obowiązującym od poniedziałku.

7.38 Malice

7.40 Malice II

7.42 Suchoręcz skrzyżowanie

7.45 Suchoręcz

7.52 Suchoręczek

7.56 Elizewo

7.58 Elizewo skrzyż.

8.00 Szaradowo

8.00 Słonawy

8.07 Słonawy II

8.09 Szaradowo

8.10 Szaradowo II

8.12 Ameryczka

8.15 Zalesie (Królikowska)

8.17 Zalesie

8.20 Mycielewo szkoła

ODWOZY

Mycielewo SP 13.08

Zalesie 13.12

Ameryczka 13.15

Zalesie ( ul. Królikowska ) 13.18

Szaradowo 13.20

Szaradowo II 13.22

Słonawy 13.25

Słonawy II 13.27

Elizewo skrzyż. 13.33

Elizewo 13.35

Suchoręczek  13.40

Suchoręcz 13.45

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 13.48

Malice 13.50

Malice II 13.52

Kcynia 14.00

Opiekun: Ewa Smorga

Podczas dowozów obowiązują maseczki.

Proszę, by dzieci dowożone przez rodziców we własnym zakresie, nie przyjeżdżały przed 8.15. Po przyjeździe uczniowie powinni udać się od razu do swojej sali (tak, jak było wcześniej).

Proszę, aby dzieci miały odpowiedni ubiór, dopasowany do pory roku i warunków pogodowych. Pamiętajmy o obuwiu na zmianę:-)

W trybie stacjonarnym nauka odbywać się będzie w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3. W klasach 4-8 nauka nadal odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Katarzyna Walasiewicz, Dyrektor Szkoły

Klasy 1-3 wracają do szkoły!

Warszawa, 14 stycznia 2021 r.

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach.

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Nauka w szkołach i placówkach specjalnych

Od 18 stycznia br. do szkoły wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

Ograniczenie funkcjonowania, tak jak do tej pory, nie będzie dotyczyło szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,

na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Praktyki zawodowe w zawodach morskich ze względu na swoją specyfikę nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia

Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

Działalność domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych

Zamknięte będą publiczne i niepubliczne domy wczasów dziecięcych i szkolne schroniska młodzieżowe. Placówki te organizują dla dzieci i młodzieży zajęcia na terenie swoich obiektów. Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią obecnie nie mogą realizować swoich statutowych zadań.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce

Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego

Zachowujemy również możliwość realizacji szkolenia sportowego w tych oddziałach i szkołach w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia.

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół

Przypominamy, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy wytyczne dla dyrektorów szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców.

Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki”