Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Innowacja

Drodzy uczniowie klas 7 i 8!
Informuję, że innowację pedagogiczną  pt. „Fizyka na co dzień” nadal realizujemy na bieżąco na lekcjach fizyki. Przygotowywane przez Was tematy mogą mieć jak do tej pory postać filmików z doświadczeniami fizycznymi, pokazu slajdów, czy zwykłego wystąpienia. Wszystkie tematy będziemy nadal prezentować, tylko teraz w formie zdalnej na lekcjach.
Zachęcam Wszystkich do współpracy i angażowania się w pracę na lekcjach.
Poniżej umieszczam kilka zdjęć,  które zdążyłam do tej pory zrobić.

Z góry dziękuje za współpracę.
Pozdrawiam Was serdecznie!
Tekst i foto:  Angelika Drozd

Nagrali filmy o swoich pupilach

Z okazji przypadającego w październiku Światowego Dnia Zwierząt
w Szkole Podstawowej w Mycielewie zorganizowano konkurs pt. „Mój Pupil”.
Celem konkursu było pokazanie, w jaki sposób nasi uczniowie opiekują się swoimi  zwierzętami domowymi oraz jak spędzają z nimi czas. Dzieci nagrywały filmiki,
w których zaprezentowały swojego pupila, opowiedziały m.in. o prawidłowym żywieniu i pokazały wspólne z nim zabawy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych naszych uczniów. Jury miało trudne zadanie i po wnikliwej analizie nadesłanych prac, zdecydowało
o przyznaniu

1 miejsca ex aequo w kategorii klas I-IV:

– Nadii Mlickiej
– Wojciechowi Sołdyga
– Mai Jasza
– Marcinowi Sołdyga
– Ignacemu Bałka
– Alanowi Hak
– Alanowi Kotłowskiemu
– Katarzynie Buksa
– Lenie Olędzkiej
– Amelii Gorajewskiej
– Amelii Paprockiej

W kategorii klas 4-8 przyznano następujące lokaty:

1 miejsce ex aequo:

– Annie Repczyńskiej
– Amadeuszowi Hak

2 miejsce:

– Julii Kotłowskiej

3 miejsce:

– Marcie Nadolnej

Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, gazetki, słodycze oraz upominki dla swoich pupili ufundowane przez Radę Rodziców, Sklep Zoologiczno-Wędkarski  Izap w Szubinie oraz anonimowego darczyńcę.
W skład jury weszli: pani Małgorzata Kwiatkowska oraz pan Wawrzyn Nowak. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie prac. Cieszymy się, że potraficie tak dobrze opiekować się swoimi zwierzętami. Gratulujemy i życzymy wielu wspaniałych przeżyć z Waszymi pupilami. 

Joanna Kozerewicz – organizator konkursu

Uwaga! Komunikat MEN

Poniżej zamieszczamy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej o zajęciach zdalnych. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Umożliwiamy realizację części zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, (… ). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

(…)

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

(…)

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej”