Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. Przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych. Z poradnika mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Rodzice uczniów klas I-III znajdą w poradniku MEN praktyczne wskazówki, jak planować i organizować czas z dzieckiem w domu, aby plan dnia uwzględniał edukację, aktywność ruchową, rozrywkę oraz relacje rodzinne. W publikacji znalazły się także porady dotyczące aktywizacji dziecka oraz podpowiedzi, jak w warunkach domowych zorganizować ciekawe eksperymenty, doświadczenia czy rodzinne projekty.

W poradniku podkreśliliśmy również, że w edukacji zdalnej ważne jest bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu oraz ustalenie odpowiedniej formy kontaktu z nauczycielem.  We fragmencie dotyczącym wczesnego wspomagania rozwoju w warunkach domowych zwróciliśmy uwagę m.in. na to, jak uczą się małe dzieci, a także jak podczas codziennych działań wspierać rozwój dziecka. Podaliśmy przykłady takich czynności (…)”.

https://dokumenty.men.gov.pl/2b33d441-0fa4-42b8-b4e8-5ac837c5a167/poradnikdlaszkolklasyiiii.pdf

„Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami…”

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

                                                                        ks. J. Twardowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci lekarza medycyny

śp. Piotra Prusaka

Prezesa Zarządu NZOZ Nasza Przychodnia w Kcyni.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają:

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Komunikat- dowozy

W związku z tym, że od poniedziałku 9 listopada klasy 1-3 również przechodzą na zdalne nauczanie, godziny dowozów ulegną niewielkiej zmianie. W systemie stacjonarnym nadal będą pracować oddziały przedszkolne.

Proszę o zapoznanie się z rozkładem jazdy obowiązującym od poniedziałku.

7.38- Malice

7.40-Malice II

7.42- Suchoręcz skrzyżowanie

7.45-Suchoręcz

7.52-Suchoręczek

7.56-Elizewo

7.58 Elizewo skrzyż.

8.00-Szaradowo

8.05-Słonawy

8.07- Słonawy II

8.09-Szaradowo

8.10- Szaradowo II

8.12-Ameryczka

8.15-Zalesie (Królikowska)

8.17- Zalesie

8.20- Mycielewo szkoła

ODWOZY

Mycielewo SP 13.08

Zalesie 13.12

Ameryczka 13.15

Zalesie ( ul. Królikowska ) 13.18

Szaradowo 13.20

Szaradowo II-13.22

Słonawy 13.25

Słonawy II 13.27

Elizewo skrzyż. 13.33

Elizewo 13.35

Suchoręczek  13.40

Suchoręcz 13.45

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 13.48

Malice 13.50

Malice II 13.52

Kcynia 14.00

Uwaga! Komunikat MEN

Poniżej zamieszczamy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej o zajęciach zdalnych. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Umożliwiamy realizację części zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, (… ). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

(…)

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

(…)

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej”

Ważne! Zmiany w dowozach

W związku z tym, że od poniedziałku 26 października klasy 4-8 przechodzą na naukę zdalną, zmieniamy rozkład jazdy autobusu szkolnego. Szczegóły poniżej:

7.08- Kcynia

7.23- Malice

7.25-Malice II

7.28- Suchoręcz skrzyżowanie

7.30-Suchoręcz

7.37-Suchoręczek

7.40-Elizewo

7.42 Elizewo skrzyż.

7.47-Szaradowo

7.55-Słonawy

8.00- Słonawy II

8.05-Szaradowo

8.10- Szaradowo II

8.13-Ameryczka

8.19-Zalesie (Królikowska)

8.22-Mycielewo szkoła

8.26- Zalesie

8.30- Mycielewo szkoła

ODWOZY

Mycielewo SP 13.10

Zalesie 13.15

Ameryczka przy lesie 13.20

Zalesie ( ul. Królikowska ) 13.23

Mycielewo SP 13.33

Szaradowo I 13.46

Szaradowo II 13.48

Słonawy I 13.52

Słonawy II 13.55

Elizewo skrzyż. 14.00

Elizewo 14.03

Suchoreczek  14.08

Suchoręcz 14.15

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 14.17

Malice 14.19

Malice II 14.23

Kcynia 14.27

Ważne! Od poniedziałku nauka zdalna w kl. 4-8

Poniżej zamieszczamy komunikat Departamentu Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

23.10.2020

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. (…)

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). (…)

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej”

Uczniowie naszej szkoli zostali poinformowani o sposobach prowadzenia zdalnego nauczania- platforma Microsoft Teams (edupolis.pl) i posiadają własne loginy (jeśli uczniowie jeszcze się nie zarejestrowali, to instrukcja rejestracji znajduje się w zakładce Nauka Zdalna na stronie internetowej szkoły). W przypadku problemów z połączeniem nauczyciel prowadzący lekcje zdecyduje o wyborze awaryjnego sposobu prowadzenia zajęć. Uczniowie będą mieć zajęcia w czasie rzeczywistym- zgodnie z planem. Zaczynamy w poniedziałek o 8.35. Proszę, by sprzęt komputerowy przygotować wcześniej, aby połączenie nastąpiło w miarę sprawnie i punktualnie.

Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły.

Katarzyna Walasiewicz, Dyrektor Szkoły

Ważne! Komunikat

W związku z pojawieniem się ewentualnego zagrożenia dla zdrowia uczniów na terenie Szkoły Podstawowej w Mycielewie Sanepid wyraził zgodę na realizację zajęć w trybie zdalnym dla uczniów klasy III w okresie od 21 października do 30 października br. Rodziców uczniów proszę o wnikliwą obserwację stanu zdrowia dzieci, zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Pozostałe klasy realizują zajęcia w trybie stacjonarnym, tak jak dotychczas. Dyrektor Szkoły Katarzyna Walasiewicz

Ważne! Komunikat- dowozy

Od jutra podczas ogłoszonej „czerwonej strefy” autobus będzie jeździł według poniższego rozkładu. W autobusie może być zajęte 50% miejsc. W związku z tym musieliśmy dokonać pewnych przesunięć w godzinach dowozów. Dzięki naniesionym zmianom możemy zachować dotychczasowe godziny rozpoczęcia zajęć. Proszę uwzględnić niewielką tolerancję błędu w godzinach dowozu. Za utrudnienia przepraszamy.

Autobus nr 1 (opiekun p. Ewa Smorga)

Suchoręczek                                     7:08

Elizewo                                            7:10

Szaradowo (skrzyżowanie)              7:13

Mycielewo 7:20

Malice I                      7:27

Malice II                     7:30

Suchoręcz (skrzyżowanie) 7:32

Suchoręcz                    7:35

Mycielewo  SP            7:48

Słonawy                         7:55

Słonawy I                       7:53

Szaradowo                     8:00

Szaradowo II                 8:05

Mycielewo SP               8.10

Zalesie  (kl.0-V)             8:15

Ameryczka ( przy lesie)      8:18

Zalesie ( ul . Królikowska)        8:23

Mycielewo SP                8:28

Zalesie ( kl. VI-VIII)      8:30

Mycielewo SP                8:35

Odwozy

Mycielewo SP 13.15

Zalesie 13.18

Mycielewo SP 13.25

Ameryczka 13.32

Ameryczka II 13.35

Zalesie ( ul. Królikowska ) 13.37

Mycielewo SP 13.40

Szaradowo II 14.45

Szaradowo I 14.47

Słonawy I 14.50

Słonawy II 14.53

Mycielewo SP 14.00

Szardowo 14.10

Elizewo 14.12

Suchoreczek  14.15

Suchoręcz 14.22

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 14.27

Malice 14.35

Kcynia 14.38

Kcynia SP I 14.42

Kcynia SP II 14.45

Malice 14.52

Mycielewo SP 15.00

Zalesie 15.10

Szaradowo 15.15

Ameryczka 15.18

Ameryczka II 15.20

Zalesie ( ul. Krolikowska) 15.27

Mycielewo SP 15.35

Szaradowo 15.42

Szardowo I 15.45

Słonawy 15.50

Słonawy II 15.53

Elizewo 16.03

Elizewo II 16.08

Suchoręczek 16.12

Sychoręcz 16.20

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 16.23

Malice I 16.30

Malice II 16.33

Kcynia PKP 16.42

Kcynia 16.45

W momencie zejścia z „czerwonej strefy” wrócimy do rozkładu jazdy obowiązującego przed jej ogłoszeniem.

Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły.

Komunikat

W związku z tym, że powiat nakielski znalazł się w czerwonej strefie, uczniowie będą dowożeni zgodnie z zaleceniami o zajęciu 50% miejsc w autobusie. W poniedziałek będzie obowiązywał rozkład jazdy tak, jak na początku września. Poniżej szczegóły.

Autobus nr 2 ( z Dziewierzewa)– ten kurs może być trochę opóźniony

Suchoręczek                                     8:10

Elizewo                                            8:15

Szaradowo (skrzyżowanie)              8:17

Ameryczka ( przy lesie)                   8:20

Zalesie ( ul . Królikowska)              8:25

Mycielewo  SP                                  8:30

Autobus nr 1 (opiekun Ewa S.)

Kcynia                        6:45

Malice                        6:50

Kcynia                        7:00 SP nr 1

Kcynia                        7:05 SP nr 2

Malice I                      7:15

Malice II                     7:19

Suchoręcz (skrzyżowanie) 7:23

Suchoręcz                    7:30

Mycielewo  SP            7:45

Słonawy                         7:55

Słonawy I                       7:53

Szaradowo                     8:00

Szaradowo II                 8:05

Mycielewo SP               8.10

Zalesie  (kl.0-V)             8:15

Mycielewo SP                8:22

Zalesie ( kl. VI-VIII)      8:27

Mycielewo SP                8:35

Odwozy

Od poniedziałku – do piątku

Mycielewo SP 13.15

Zalesie 13.18

Mycielewo SP 13.25

Ameryczka 13.32

Ameryczka II 13.35

Zalesie ( ul. Królikowska ) 13.37

Mycielewo SP 13.40

Szaradowo II 14.45

Szaradowo I 14.47

Słonawy I 14.50

Słonawy II 14.53

Mycielewo SP 14.00

Szardowo 14.10

Elizewo 14.12

Suchoreczek  14.15

Suchoręcz 14.22

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 14.27

Malice 14.35

Kcynia 14.38

Kcynia SP I 14.42

Kcynia SP II 14.45

Malice 14.52

Mycielewo SP 15.00

Zalesie 15.10

Szaradowo 15.15

Ameryczka 15.18

Ameryczka II 15.20

Zalesie ( ul. Krolikowska) 15.27

Mycielewo SP 15.35

Szaradowo 15.42

Szardowo I 15.45

Słonawy 15.50

Słonawy II 15.53

Elizewo 16.03

Elizewo II 16.08

Suchoręczek 16.12

Sychoręcz 16.20

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 16.23

Malice I 16.30

Malice II 16.33

Kcynia PKP 16.42

Kcynia 16.45

Godziny dowozów mogą ulec niewielkiej zmianie (autobus nr 2 może mieć niewielkie opóźnienie). Prosimy o wyrozumiałość.

Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły.

Podziękowanie :-)

W imieniu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi dziękuję bardzo za życzenia wszystkim, którzy o nas pamiętali w Dniu Edukacji Narodowej.

Odebraliśmy rzekę życzeń. Co tam rzeka! To prawdziwa powódź życzeń i pozdrowień! Dziękujemy za wszystkie ciepłe i piękne słowa, za każdy przyjazny gest, za uśmiech… Bardzo się cieszymy, że nasza szkoła ma tylu wspaniałych przyjaciół, na których możemy liczyć. Przekonujemy się o tym każdego dnia. I chociaż staramy się codziennie wykonywać naszą pracę najlepiej jak potrafimy, to sprawiliście, Kochani Przyjaciele, że skrzydła rosną nam u ramion i jutro pofruniemy na nich do NASZEJ SZKOŁY!

Dziękujemy! Pozdrawiamy z Mycielewa:-)

Dyrektor Szkoły- Katarzyna Walasiewicz

Komunikat- Zebrania z rodzicami

Szanowni Rodzice.

Ze względu na Covid-19 spotkania z rodzicami odbędą się w klasach z wychowawcami w różnych terminach. Nie będzie spotkania ogólnego, wszystkie informacje przekażą Państwu wychowawcy, proszę o zabranie własnych długopisów.

Poniżej podajemy harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów.

klasy: I, II, III- 18.09 g.16.30

klasy: IV, V, VI- 21.09 g.16.30

klasy: VII, VIII- 22.09 g.16.30

przedszkole, zerówka- 23.09 g. 16.30

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią proszę, by w spotkaniu uczestniczył jeden rodzic ucznia (obowiązują maseczki). Po przybyciu do szkoły proszę zdezynfekować ręce i udać się bezpośrednio do sali danego oddziału (na drzwiach wejściowych wywieszony jest przydział sal), by ograniczyć przebywanie w częściach wspólnych. Należy również zachować bezpieczny odstęp.

Komunikat

W trosce o zdrowie naszych uczniów, w związku z Covid-19, ograniczyliśmy wejścia osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Prosimy zatem Rodziców o odprowadzanie dzieci do drzwi szkoły i odbieranie także przy drzwiach bez wchodzenia do środka. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Dowozy

Dowozy w roku szkolnym 2020-2021

od poniedziałku do piątku

Autobus nr 2 ( z Dziewierzewa)

Suchoręczek                                     8:10

Elizewo                                            8:15

Szaradowo (skrzyżowanie)              8:17

Ameryczka ( przy lesie)                   8:20

Zalesie ( ul . Królikowska)              8:25

Mycielewo  SP                                  8:30

Autobus nr 1 (opiekun Ewa S.)

Kcynia                        6:45

Malice                        6:50

Kcynia                        7:00 SP nr 1

Kcynia                        7:05 SP nr 2

Malice I                      7:15

Malice II                     7:19

Suchoręcz (skrzyżowanie) 7:23

Suchoręcz                    7:30

Mycielewo  SP            7:45

Słonawy                         7:55

Słonawy I                       7:53

Szaradowo                     8:00

Szaradowo II                 8:05

Mycielewo SP               8.10

Zalesie  (kl.0-V)             8:15

Mycielewo SP                8:22

Zalesie ( kl. VI-VIII)      8:27

Mycielewo SP                8:35

Odwozy

Od poniedziałku – do piątku

Mycielewo SP 13.15

Zalesie 13.18

Mycielewo SP 13.25

Ameryczka 13.32

Ameryczka II 13.35

Zalesie ( ul. Królikowska ) 13.37

Mycielewo SP 13.40

Szaradowo II 14.45

Szaradowo I 14.47

Słonawy I 14.50

Słonawy II 14.53

Mycielewo SP 14.00

Szardowo 14.10

Elizewo 14.12

Suchoreczek  14.15

Suchoręcz 14.22

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 14.27

Malice 14.35

Kcynia 14.38

Kcynia SP I 14.42

Kcynia SP II 14.45

Malice 14.52

Mycielewo SP 15.00

Zalesie 15.10

Szaradowo 15.15

Ameryczka 15.18

Ameryczka II 15.20

Zalesie ( ul. Krolikowska) 15.27

Mycielewo SP 15.35

Szaradowo 15.42

Szardowo I 15.45

Słonawy 15.50

Słonawy II 15.53

Elizewo 16.03

Elizewo II 16.08

Suchoręczek 16.12

Sychoręcz 16.20

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 16.23

Malice I 16.30

Malice II 16.33

Kcynia PKP 16.42

Kcynia 16.45

Godziny dowozów mogą ulec niewielkiej zmianie. Ze względu na obostrzenia sanitarne uczniowie dowożeni są etapami. Prosimy o wyrozumiałość.

List Ministra Edukacji Narodowej na rozpoczęcie roku szkolnego

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
z nowych technologii.

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Dowozy w dniu 1 września

Przyjazd do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Autobus ( opiekunka pani Ewa Smorga)

Kcynia                    7:10

Malice                    7:15

Suchoręcz               7:23   ———— SP Mycielewo

Suchoręczek           7:40

Elizewo                   7:42

Szaradowo I           7:48   ( posesja 18 )

Ameryczka             7: 56

Zalesie ( ul. Królikowska) 8:02 ——–SP Mycielewo      

Słonawy                  8:20  

Słonawy II              8:23  

Szaradowo II          8:30————— SP Mycielewo

Zalesie ( klasy 0-V) 8: 40—————SP Mycielewo

Zalesie ( klasy VI-VIII) 8: 50———-SP Mycielewo

Odjazd ze szkoły godz. 10:00

UWAGA! Godziny dowozów i odwozów mogą nieznacznie ulec zmianie. Ze względu na sytuację związaną z Covid 19 liczba miejsc w autobusie jest ograniczona, dlatego po zapełnieniu 50% miejsc autobus przyjedzie do szkoły i wykona ponowny kurs.

W autobusie obowiązują maseczki!

Komunikat- Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w SP Mycielewo odbędzie się o godz. 9.00.

W tym roku, z powodu pandemii, nie będzie wspólnego apelu. Uczniowie przywitają nowy rok szkolny razem z wychowawcami w swoich salach – każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną. Uczniowie przy wejściu do szkoły będą informowani, do której sali mają się udać (na drzwiach będzie także zawieszona ta informacja). Spotkania potrwają ok. godzinę. Prosimy, by uczniowie zabrali notesy i długopisy do zapisania informacji podanych przez wychowawców oraz maseczki do założenia w części wspólnej- korytarz ( w klasach- bez maseczek). Dzieci z objawami choroby takimi, jak: katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała powinny zostać w domu- prosimy wówczas o telefon pod nr (052) 384-84-05 lub e-mail sekretariat_mycielewo@o2.pl .

W poniedziałek 31.08 zamieścimy plan dowozów w dniu 1 września. W autobusie obowiązują maseczki!

Do szkoły proszę wchodzić głównym wejściem (prawe drzwi- wejście, lewe- wyjście). Wejście od podwórza jest dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Odział przedszkolny (p. G. Wesół)- wejście do zerówki.

Odział przedszkolny „Biedroneczki”- (p. I. Wojtkowiak)- wejście do sali przedszkolnej od strony sali gimnastycznej.

W poniedziałek 31.08. panie wychowawczynie oddziałów przedszkolnych skontaktują się z rodzicami telefonicznie.

W związku z pandemią ograniczamy przebywanie w budynku szkoły osób z zewnątrz, dlatego prosimy, by tylko jeden rodzic (w maseczce) towarzyszył w szkole jedynie dzieciom z oddziałów przedszkolnych i uczniom klasy pierwszej. Pozostałych rodziców prosimy o wyrozumiałość i przyjechanie po dzieci ok. godz. 10.00.

Po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

Przekazujemy zalecenia MEN dla Rodziców i Uczniów:

  1. Plakat – 10 zasad dla rodziców
  2. Plakat – 10 zasad dla uczniów

Do zobaczenia 1 września:-)

Dyrektor Szkoły- Katarzyna Walasiewicz

Uwaga! Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistów

Drodzy Absolwenci!

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane 31 lipca (piątek) w godz. 10.00- 12.00 (główne wejście do szkoły). Podczas odbioru zaświadczeń należy stosować wytyczne sanitarne (maseczka, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk). Proszę zabrać ze sobą swoje długopisy.

Jednocześnie przypominam, że zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć do wybranej szkoły ponadpodstawowej w terminie od 31 lipca – do 4 sierpnia.

Dyrektor Szkoły Katarzyna Walasiewicz

Życzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Nauczyciele i Dyrektorzy,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

kończy się kolejny rok zajęć. Ostatnie jego miesiące przebiegały w niezwykłych okolicznościach. Nigdy wcześniej nie trzeba było realizować wszystkich wymagań edukacyjno-wychowawczych poza szkołą. Mimo niespodziewanej zmiany sposobu kształcenia, wywołanego epidemią wirusa SARS-CoV-2 dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie sprostali nowych wyzwaniom, za co serdecznie dziękuję. Odrębne podziękowania kieruję do rodziców, którzy zmuszeni zostali do znacznie większego niż do tej pory zaangażowania się w  pomoc swoim dzieciom. Bez Państwa zrozumienia zaistniałej sytuacji i aktywności końcowy efekt nauczania nie byłby tak znaczący. Oby zebrane przez nas wszystkich doświadczenia w zakresie pracy zdalnej nie musiały być w przyszłości wykorzystywane z  takiego jak w tym roku powodu.

Zaczynające się letnie wakacje też będą inne od dotychczasowych. Niemniej jednak życzę wszystkim, by były czasem dobrego i bezpiecznego odpoczynku, czasem poznawania nowych miejsc, rozwijania zainteresowań, czasem nawiązywania przyjaźni i budowania jeszcze lepszych więzi z rodziną, ale także czasem refleksji nad własnym życiem i dalszymi wyborami.

Życzę udanych wakacji i do zobaczenia we wtorek 1 września w murach szkoły.

Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dzisiaj zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020- rok wyjątkowy ze względu na pandemię i konieczność zdalnego nauczania. Pragnę podziękować całej społeczności szkolnej: nauczycielom, uczniom, pracownikom administracji i obsługi za sprawne działanie w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Słowa uznania należą się Wam Kochani Rodzice. Sprawna współpraca była niezbędna do realizacji zdalnego nauczania- dziękujemy.

Ósmoklasistom jeszcze raz życzę powodzenia w nowych szkołach i spełniania swoich marzeń.

Życzę wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu 🙂

Dyrektor Szkoły

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja,w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielamii rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej