Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Komunikat

Przed nami długi weekend, ponieważ uczniowie przychodzą do szkoły po tzw. Majówce, czyli 4 maja (środa). W naszym kalendarzu szkolnym 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, 3 maja natomiast jest dniem ustawowo wolnym – święto Konstytucji.

Zachęcamy do wywieszenia flagi na przypadające święta patriotyczne (2 maja jest Dniem Flagi) oraz do udziału w lokalnych uroczystościach o charakterze patriotycznym.

Życzymy udanej Majówki!

Rekrutacja do klasy I

Trwają zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Mycielewie. Poniżej harmonogram:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia

Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnego
 1.Zgłoszenia uczniów  zamieszkałych w  obwodzie szkoły.Podanie  informacji o wolnych miejscach w klasach pierwszychod 28.03.2022 r.do 08.04.2022 r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 15.04.2022 r.do 29.04.2022 r.
 3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 27.05.2022 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychdo 17.06.2022 r.
 5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęciaw postaci pisemnego oświadczeniado 30.06.2022 r.
 6.Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętychdo 08.07.2022 r.
7.Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 8.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęciado 5 dni od datyzłożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 9.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 10.Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od dnia złożeniado dyrektora odwołaniaod rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Wnioski oraz oświadczenia do pobrania w zakładce Rekrutacja.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr tel. 52 3848405 lub osobiście w godzinach pracy sekretariatu. Zapraszamy.

Rekolekcje wielkopostne

W dniach 28 – 30 marca uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. Czas rekolekcji jest ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych. Uczniowie nie przychodzą do szkoły i uczestniczą w naukach rekolekcyjnych, które będą odbywać się zdalnie. Materiały rekolekcyjne znajdują się na stronach: www.rekolekcje.bydgoszcz.pl lub www.katecheza.bydgoszcz.pl.

Pani katechetka przekazała informacje dotyczące rekolekcji wszystkim uczniom na lekcjach religii. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z wychowawcą klasy lub p. Renatą Szczepaniak.

W trakcie rekolekcji wielkopostnych, w godzinach 8.35-12.35 szkoła będzie prowadzić zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić im opieki. Zainteresowanych rodziców proszę o poinformowanie wychowawców klas o chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

Drewniany świat zabawek

Najmłodsze dzieci, przychodząc do przedszkola, chłoną świat całą swoją osobą. Wszystko, co je otacza, jest dla nich interesuje, zaciekawia, bawi i uczy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, staramy się stwarzać jak najlepsze warunki dla ich rozwoju. Miejsce, w którym spędzają te kilka godzin ma być dla nich jak najbardziej atrakcyjne, dlatego ciągle się rozwijamy i szukamy nowych pomysłów.

Jedną z ostatnich inicjatyw było ogłoszenie przez panią Martę Bernas akcji doposażenia oddziału przedszkolnego wśród zaprzyjaźnionych przedsiębiorców z powiatu nakielskiego. Pani Marta jako członkini Stowarzyszenia Aktywne Mycielewo zdobyła fundusze na zakup nowych  drewnianych zabawek dla najmłodszych pociech w naszej szkole. Dzięki ofiarności firm i pozyskaniu 2,9 tys. zł nasze dzieci będą mogły cieszyć się wspaniałymi akcesoriami, które nie tylko bawią, ale również uczą.

Wszystkie zakupione zabawki były konsultowane i wybrane z wychowawcą przedszkolnym, dzięki czemu zostały odpowiednio dobrane do potrzeb dzieci.

Pani Marta Bernas i pani Iwona Wojtkowiak wraz z dziećmi z oddziału przedszkolnego oraz cała społeczność Szkoły Podstawowej w Mycielewie pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom za okazane serce i wsparcie.

Aktywne Mycielewo

Szybka akcja zbiórki rzeczy dla Ukrainy w niedzielę na Rynku w Kcyni!

„Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności…”. Jan Paweł II

Portal informacyjny Kcynia.info poinformował, że w niedzielę 27 lutego, na Rynku w Kcyni, w godzinach od 10:00 do 15:00 odbędzie się zbiórka rzeczy w ramach pomocy dla Ukrainy. Zachęcamy naszych Uczniów i ich Rodziców oraz wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w akcję, która ma wspomóc naszych sąsiadów dotkniętych dramatem wojny.

Poniżej link do szczegółowych informacji:

https://www.facebook.com/kcynia.info.media.lokalne/photos/a.105855798643026/128667939695145

Wyrazy uznania dla wszystkich organizatorów tej i innych akcji.

Koncert w klasie 4

„Muzyka to uniwersalny język ludzkości”

23 lutego uczniowie klasy czwartej wraz z nauczycielem Katarzyną Walasiewicz zorganizowali nietypową lekcję muzyki. Chętni uczniowie przygotowali grę na wybranym instrumencie, którą zaprezentowali uczniom ze swojej klasy a także młodszym koleżankom i kolegom z klasy drugiej w ramach edukacji muzycznej.

W odpowiedniej scenerii i podniosłej atmosferze uczniowie zagrali wybrane utwory muzyczne, m. in. „Hallelujah”, „Sentymentalny walc”, „Dla Elizy”. Każdy występ poprzedzały informacje o instrumencie, na którym grał młody artysta. Niespodzianką były też ułożone przez nauczyciela zabawne wierszyki jako zapowiedzi kolejnych występów.

Koncertowi towarzyszyła wystawka z kolekcją płyt winylowych gromadzonych przez lata w naszej szkole. Dzisiaj to cenne perełki m.in. ze ścieżkami dźwiękowymi z bajek.

Młodzi muzycy, którzy przygotowali swoje mini recitale:

Nikola Bielasik (keyboard)

Laura Chiran (skrzypce)

Patryk Chojnacki (gitara)

Laura Dolatowska (dzwonki)

Alan Hak (wiolonczela)

Występujący uczniowie zebrali gromkie brawa po swoich występach. Należą im się słowa uznania i gratulacje za dodatkowe zadanie, którego się podjęli i wykonali je na szóstkę!

Kondolencje

„…Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Henryce Mickiewicz

z powodu śmierci

Ojca

składają

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Komunikat

W dniu dzisiejszym, podczas konferencji prasowej, Minister Edukacji i Nauki ogłosił, że klasy V – VIII przejdą na naukę zdalną, która ma trwać do 25.02.2022 r. Oznacza to, że od poniedziałku 31 stycznia w tych klasach lekcje będą prowadzone zdalnie (platforma Teams).

Oddziały przedszkolne, klasy I – III oraz klasa IV będą pracować w systemie stacjonarnym.

Rok Marii Grzegorzewskiej – konkurs plastyczny

„Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Portret Marii Grzegorzewskiej” realizowanym w ramach Roku 2022 jako Roku Marii Grzegorzewskiej – wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce ogłoszonym przez Sejm RP. 

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich z całej Polski. Jego celem jest  przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej, wzbudzenie zainteresowania historią,  kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób z niepełnosprawnościami. 

Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej jako Organizator konkursu zakłada, że praca stworzy uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych związanych z postacią Marii Grzegorzewskiej oraz  prezentacja jej postaci  w interesującej i nowatorskiej formie. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie. Prace plastyczne  wraz z dokumentacja należy wysłać do 1 marca 2022 r. na adres: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek z dopiskiem Konkurs plastyczny. Ogłoszenie wyników nastąpi      

 10 marca 2022 r.  O wynikach konkursu poinformujemy uczestników drogą mailową.

Organizatorzy”

informacje ze strony kcynia.pl, regulamin konkursu również na stronie:

https://kcynia.pl/aktualnosci/rok-marii-grzegorzewskiej-konkurs-plastyczny.html

Profilaktyka chorób zakaźnych – Covid 19

Poniżej publikujemy materiały edukacyjne dotyczące szczepień , które otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-dzieci-powyzej-5-roku-zycia–scenariusze-zajec-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego2https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia–materialy-informacyjnehttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-szczepieniach-przeciw-covid-19

W załącznikach znajdują się plakaty zawierające kody QR, które odsyłają do ważnych informacji o szczepieniach. Rozwiązanie to ułatwia zapoznanie się z materiałami.
„Przypominamy również, że wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać przypominającą szczepionkę przeciw COVID-19 po 5 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Swoje e-skierowanie na trzecią dawkę można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji moje IKP. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pacjent.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia”
 https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/trzecia-dawka-dla-wszystkich-doroslych
Dodatkowe informacje dotyczące szczepień znajdują się na stronie  
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19

Załączniki:
Szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 5-11 lat – plakat – plik png
Szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat – plakat – plik pdf
Szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat – plakat – plik png
Szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 5-11 lat – plakat – plik pdf

Życzymy zdrowych i bezpiecznych ferii!

Komunikat

Przypominamy, że 3,4,5 stycznia odbywać się będzie nauczanie zdalne w klasach 1 – 8.

6 stycznia – wolne – święto 3 Króli, 7 stycznia – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych ( w tym czasie nie ma zajęć).

Oddziały przedszkolne od poniedziałku 3 stycznia będą pracować w systemie stacjonarnym.

Od 10 stycznia wracamy do nauki stacjonarnej.

Komunikat dla rodziców klas I-III SP

Szanowni Państwo,

W związku z przejściem od poniedziałku 20.12.2021 r. na nauczanie zdalne, informuję, że istnieje możliwość zorganizowania opieki w ramach zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III, których rodzice pracują i nie   są w stanie zapewnić opieki dziecku. Zainteresowanych rodziców proszę o przekazanie wychowawcy klasy informacji zwrotnej do 16.12.2021 r. do godz. 12.00.

Komunikat w sprawie nauki zdalnej w naszej szkole

 Od 20.12.2021 r. do 07.01.2022 r. przechodzimy na naukę zdalną. Zajęcia będą prowadzone tak, jak do tej pory na platformie TEAMS zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Nauka zdalna odbywać się będzie w dniach 20,21,22 grudnia oraz 3,4,5 stycznia.

Od 23.12.2021 do 02.01.2022 jest zimowa przerwa świąteczna, 6 grudnia – święto 3 Króli, 7 stycznia – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych ( w tym czasie nie ma zajęć).

Oddziały przedszkolne będą pracować w systemie stacjonarnym.

Uwaga!

Od jutra 15.12.2021 do 17.12.2021 oddział przedszkolny 0 a („zerówka”, wychowawca p. G. Wesół) przechodzi na system zdalny. Z rodzicami dzieci tego oddziału przedszkolnego, które miały kontakt z osobą zakażoną,  skontaktuje się pracownik PSSE w Nakle nad Notecią w celu nałożenia kwarantanny. Od poniedziałku 20.12.2021 r. „zerówka” wraca do systemu nauki stacjonarnej.

Komunikat MEiN w sprawie nauki zdalnej

Poniżej przekazujemy informacje ze strony MEiN:

Ministerstwo
Edukacji i Nauki

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

14.12.2021

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W tym czasie przedszkola, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze pracują bez zmian. Przepisy zawierają pewne wyjątki.

Plansza z szaro czerwonym napisem od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

W poniedziałek, 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jego wydanie wynika z potrzeby określenia sposobu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły. To rozwiązanie zapewni dzieciom i uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym wsparcie w procesie edukacji oraz ciągłość oddziaływań rewalidacyjnych i terapeutycznych. 

Możliwość prowadzenia zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Uczniom klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową. 

Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnych w szkołach specjalnych

W szkołach podstawowych specjalnych oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia będą mogły być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, uwzględniając możliwości danej jednostki systemu oświaty oraz zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji. Decyzja powinna także uwzględniać m.in. zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia o charakterze terapeutycznym, których nie można zrealizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Placówki, których nie dotyczy ograniczenie pracy stacjonarnej

Bez zmian, w określonym reżimie sanitarnym, pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego. W sposób stacjonarny funkcjonują również młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Praca stacjonarna tych jednostek wynika z konieczności zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem. 

Zajęcia rewalidacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą prowadzone stacjonarnie we wszystkich jednostkach systemu oświaty niezależnie od ograniczenia ich funkcjonowania. Wynika to z konieczności zapewnienia ciągłości wsparcia udzielanego w bezpośrednim kontakcie przez nauczycieli i specjalistów w procesie terapeutycznym dzieciom objętym odpowiednio wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. 

Internaty i bursy szkolne

Uczniowie korzystający z internatów i burs będą mieli możliwość przebywania w nich, jeśli warunki nie pozwalają im na powrót do domu i korzystanie z nauki zdalnej w miejscu zamieszkania. 

Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe)

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego:

  • będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo,
  • praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. 

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Konsultacje dla uczniów i słuchaczy szkół oraz placówek prowadzących kształcenie zawodowe

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, centrach kształcenia zawodowego oraz placówkach kształcenia ustawicznego dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

Konsultacje w szkołach dla uczniów przygotowujących się do egzaminów

Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty i maturalnego. Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne. 

Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Ponadto za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie, którzy biorą udział w konkursach, olimpiadach i turniejach, mogą uczestniczyć w tych zawodach wiedzy po spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów. Takie rozwiązanie umożliwi wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zajęcia wspomagające

W dniach 20-22 grudnia 2021 r. można organizować w szkole zajęcia wspomagające.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoły mogły organizować zajęcia wspomagające od września do 22 grudnia br. W związku z planowanym wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zaproponowano pozostawienie możliwości organizacji w szkole w dniach 20-22 grudnia 2021 r. zajęć wspomagających. 

Przerwa świąteczna bez zmian

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. 

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw

Amadeusz Hak stypendystą projektu „Humaniści na start!”

Miło nam poinformować, że uczeń klasy 8 Szkoły Podstawowej w Mycielewie Amadeusz Hak uzyskał stypendium w ramach projektu „Humaniści na start!”, realizowanego przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Stypendium jest przyznawane uzdolnionym uczniom klas 7-8 i odnoszącym sukcesy w zakresie przedmiotów humanistycznych.

Przypomnijmy, Amadeusz jest laureatem ubiegłorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach. Serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów i radości płynącej ze zdobywania wiedzy.

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

  MINISTER ZDROWIA                                                          MINISTER EDUKACJI i NAUKI             

Warszawa, 1 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Polska dzięki swojemu przedstawicielowi w Europejskiej Agencji Leków (jest nim prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych) miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w grupie wiekowej 5-11 lat.

Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia. Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat. Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one łagodny przebieg. Dane te pokazują, że na 1,6 mln zaszczepionych dzieci jedynie 320 z nich doświadczyło łagodnych odczynów niepożądanych. To znacznie mniejsza grupa niż ta, która tylko w ciągu dwóch tygodni listopada trafiła z powodu COVID-19 do szpitala.

W badaniu klinicznym prowadzonym przez konsorcjum Pfizer/Biontech wzięło udział blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie. Z przedstawionych efektów badań wynika, że w grupie szczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wystąpiło tylko jedno cięższe działanie niepożądane. Była to gorączka w wysokości 39,7℃. Poza tym – podobnie jak w przypadku innych szczepień – pojawiły się ból w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie, zmęczenie czy ból głowy. Co istotne objawy te bardzo szybko i samoistnie ustępowały. Warto również zwrócić szczególną uwagę na skuteczność szczepionki u dzieci. Okazuje się, że jest ona wyższa niż u dorosłych i wynosi aż 90,7 proc.

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje pomogą świadomie zdecydować w sprawie szczepienia dzieci. Chcemy podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny. Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19.  

Zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości. Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w mediach społecznościowych tych instytucji, na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

            Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek MINISTER EDUKACJI I NAUKI

 

Adam Niedzielski MINISTER ZDROWIA

Przetłumacz stronę »
Font Resize
Kontrast