Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Dla Celinki

Poniżej przekazujemy informację o kolejnej akcji charytatywnej dla Celinki Andrzejewskiej:

Zajączek dla Celinki. Kolejna kcyńska akcja dla Celinki

Po raz kolejny gmina Kcynia włączy się w akcję charytatywną na rzecz Celinki Andrzejewskiej z Szubina chorującej na SMA. Kiermasz świąteczny odbędzie się w niedzielę 28 marca od godz. 8.00 na kcyńskim Rynku. Będzie można kupić m.in. ciasta, ciasteczka, mazurki, bigos w słoiku, pierogi, kluchy z kapustą oraz ozdoby świąteczne. Zapraszamy serdecznie.”

Uczniowie i rodzice naszej szkoły już wiele razy aktywnie włączali się w różne akcje charytatywne. Mam nadzieję, że tym razem również wesprą wspaniałą inicjatywę pomocy potrzebującemu dziecku. Celinka Andrzejewska potrzebuje nas bardzo, dajmy jej to, co możemy, bowiem „najmniejsze działanie jest więcej warte niż największe współczucie”. Zachęcam uczniów naszej szkoły do wykonania ozdób świątecznych, stroików itp. na ten kiermasz wielkanocny. Można te produkty zawieźć do piątku, 26 marca do godz. 14.00 do Urzędu Gminy (uczniowie lub ich rodzice mogą też przywieźć ozdoby do szkoły w Mycielewie do czwartku, 25 marca do godz. 14.00 a my dostarczymy do Urzędu Gminy w Kcyni). Zachęcamy do udziału!!! Warto pomagać!!!


Kondolencje


Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność…”

Panu Markowi Szarudze

Burmistrzowi Kcyni

wyrazy szczerego współczucia, żalu i otuchy z powodu śmierci

Mamy

składają:

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Głosuj na polskie drzewo!!!

LIPA ŚW. JANA NEPOMUCENA KANDYDATKĄ NA EUROPEJSKIE DRZEWO ROKU 2021

 Przez cały luty trwa głosowanie , które drzewo otrzyma tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2021. W tym roku Polskę reprezentuje lipa św. Jana Nepomucena rosnąca w woj. podkarpackim. Nasza lipa będzie rywalizowała z innymi 14 europejskimi drzewami, a o zwycięstwie przesądzą jak co roku głosy internautów.

Głosujemy na https://www.treeoftheyear.org/PL

Lipa św. Jana Nepomucena rośnie na skraju wsi Dulcza Wielka w gminie Radomyśl Wielki, ma 150 lat a jej konary rozłożyły się na 25 m. Okoliczni mieszkańcy nazywają ją „wiejską dobrodziejką”, bo od zawsze dawała możliwość odpoczynku w cieniu. Jest niezwykłą ozdobą tej miejscowości. W 2020 roku uzyskała tytuł Drzewa Roku w konkursie Klubu Gaja, uzyskując ponad 15 tysięcy głosów internautów.

Jak podają media, w tym momencie nasza kochana polska lipa, jest na 4. miejscu. Głosowanie trwa do końca lutego. Zmobilizujmy się i pomóżmy lipie św. Jana Nepomucena „wskoczyć” na podium a może nawet wygrać! Ma ogromne szanse a zatem do dzieła!
 Głosujemy na https://www.treeoftheyear.org/PL

zdjęcie ze strony https://www.treeoftheyear.org/Stromy/Saint-Jan-Nepomucen’s-Linden
Na zdjęciach: Lipa św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej. Fot. Archiwum Klubu Gaja ze strony swietodrzewa.pl

https://www.treeoftheyear.org/Stromy/Saint-Jan-Nepomucen’s-Linden

Zebrania z rodzicami w kl. I-VIII

Szanowni Rodzice, zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas na platformie Teams wg poniższego harmonogramu:


Wtorek, 02.02.2021, godz. 16.00 klasa VIII


Wtorek, 02.02.2021, godz. 17.00 klasa I

Wtorek, 02.02.2021, godz. 18.00 klasa III

Wtorek, 02.02.2021, godz. 19.00 klasa V

Środa, 03.02.2021, godz. 16.00 klasa II

Środa, 03.02.2021, godz. 17.00 klasa IV

Środa, 03.02.2021, godz. 18.00 klasa VII

Środa, 03.02.2021, godz. 19.00 klasa VI

Spotkania odbędą się online na platformie Teams, rodzice wchodzą na platformę przez konta dzieci.

Dyrektor Szkoły – Katarzyna Walasiewicz

Komunikat dowozy

W związku z tym, że od poniedziałku 18 stycznia klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej, proszę o zapoznanie się z rozkładem jazdy obowiązującym od poniedziałku.

7.38 Malice

7.40 Malice II

7.42 Suchoręcz skrzyżowanie

7.45 Suchoręcz

7.52 Suchoręczek

7.56 Elizewo

7.58 Elizewo skrzyż.

8.00 Szaradowo

8.00 Słonawy

8.07 Słonawy II

8.09 Szaradowo

8.10 Szaradowo II

8.12 Ameryczka

8.15 Zalesie (Królikowska)

8.17 Zalesie

8.20 Mycielewo szkoła

ODWOZY

Mycielewo SP 13.08

Zalesie 13.12

Ameryczka 13.15

Zalesie ( ul. Królikowska ) 13.18

Szaradowo 13.20

Szaradowo II 13.22

Słonawy 13.25

Słonawy II 13.27

Elizewo skrzyż. 13.33

Elizewo 13.35

Suchoręczek  13.40

Suchoręcz 13.45

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 13.48

Malice 13.50

Malice II 13.52

Kcynia 14.00

Opiekun: Ewa Smorga

Podczas dowozów obowiązują maseczki.

Proszę, by dzieci dowożone przez rodziców we własnym zakresie, nie przyjeżdżały przed 8.15. Po przyjeździe uczniowie powinni udać się od razu do swojej sali (tak, jak było wcześniej).

Proszę, aby dzieci miały odpowiedni ubiór, dopasowany do pory roku i warunków pogodowych. Pamiętajmy o obuwiu na zmianę:-)

W trybie stacjonarnym nauka odbywać się będzie w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3. W klasach 4-8 nauka nadal odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Katarzyna Walasiewicz, Dyrektor Szkoły

Klasy 1-3 wracają do szkoły!

Warszawa, 14 stycznia 2021 r.

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach.

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Nauka w szkołach i placówkach specjalnych

Od 18 stycznia br. do szkoły wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

Ograniczenie funkcjonowania, tak jak do tej pory, nie będzie dotyczyło szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,

na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Praktyki zawodowe w zawodach morskich ze względu na swoją specyfikę nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia

Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

Działalność domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych

Zamknięte będą publiczne i niepubliczne domy wczasów dziecięcych i szkolne schroniska młodzieżowe. Placówki te organizują dla dzieci i młodzieży zajęcia na terenie swoich obiektów. Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią obecnie nie mogą realizować swoich statutowych zadań.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce

Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego

Zachowujemy również możliwość realizacji szkolenia sportowego w tych oddziałach i szkołach w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia.

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół

Przypominamy, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy wytyczne dla dyrektorów szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców.

Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki”

Życzenia na Nowy Rok

Dzisiaj pożegnamy 2020 rok – rok trudny, w którym przyszło nam się zmierzyć z nową rzeczywistością, o której wcześniej nawet nam się nie śniło…

Ale nadchodzi Nowy Rok a wraz z nim nadzieja, że pożegnamy pandemiczny świat, że w szkole znów zagości gwar, że będziemy słyszeć brzmienie dzwonków i radosne głosy uczniów. 🙂

Życzę wszystkim w Nowym Roku zdrowia, spokoju, radości, pomyślności, cierpliwości i ludzkiej życzliwości. Niech Nowy Rok przyniesie nam wszystkim powrót do normalności. Wszystkiego najlepszego!

Katarzyna Walasiewicz, Dyrektor Szkoły

Nakręteczki dla Celineczki

Nasze piękne serce na nakrętki, które przekazał nam pan Marek Jeż z firmy IBIS w Szubinie, już się zapełniło! Duży wkład miała w tym pani Iwona Wojtkowiak wraz z mieszkańcami Tupadł, bo to od nich przyjechało najwięcej nakrętek.

Przekazaliśmy 5 worków plastikowych nakrętek- dziękujemy panu Chojnackiemu z Zalesia za odebranie. Dochód ze sprzedaży zasili konto Celinki. A my zbieramy od nowa! Metalowe serce stoi przed szkołą, można przyjeżdżać i wrzucać uzbierane nakrętki- zachęcamy.

Dobry klik

Szanowni Rodzice. Kochani Uczniowie.

Nasza szkoła zawsze włączała się w pomoc potrzebującym. Cieszę się, że dzięki różnym akcjom charytatywnym, działaniom szkolnego wolontariatu, ludziom dobrej woli mogliśmy wesprzeć szlachetne cele.

Dzisiaj, w ten przedświąteczny czas, chcę Was prosić, byście poświęcili codziennie jedną malutką chwilkę na Dobry Klik dla Celinki Andrzejewskiej a także dla innych chorych dzieci.

To nic nie kosztuje, po prostu wchodzimy na stronę i klikamy w zdjęcie. Każde pełne odsłonięcie zdjęcia to dodatkowe 10 groszy na zbiórkę. Niby mało, ale w grupie siła, bo „ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka”. Liczę na Was i Wasze dobre serduszka.

CELINKA: www.dobryklik.pl/celinka

LAURA: https://dobryklik.pl/laura

HANIA: www.dobryklik.pl/haneczka

SANDRA: www.dobryklik.pl/sandra

KAJTUŚ: www.dobryklik.pl/kajtus

KUBUŚ: www.dobryklik.pl/kubus

MAJA: www.dobryklik.pl/beemajateam/

ANTOSIA: www.dobryklik.pl/uratujantosie/

OLUŚ: www.dobryklik.pl/oleczek/

MACIUŚ: www.dobryklik.pl/macius

NIKOŚ: www.dobryklik.pl/nikos

MICHAŚ: www.dobryklik.pl/michaswalczyzsma

OLIWKA: www.dobryklik.pl/oliwka/LENA: www.dobryklik.pl/lena/

ANASTAZJA: www.dobryklik.pl/anastazja/

KSAWERY: www.dobryklik.pl/ksawerysma

NATALKA: www.dobryklik.pl/natalka

SOFIYA: www.dobryklik.pl

EVA: www.dobryklik.pl/evakorolenko

SPARTAK: www.dobryklik.pl/spartak/

ARIANNA: www.dobryklik.pl/arianna

MIA: www.dobryklik.pl/mia

TOSIA: www.dobryklik.pl/ocalic-tosie

ZOSIA: www.dobryklik.pl/walecznazosia

DARIA: www.dobryklik.pl/daria

ELIZKA: www.dobryklik.pl/elizka/

ANTOŚ: www.dobryklik.pl/antos/

AMELKA: www.dobryklik.pl/amelka/

FILIP: https://dobryklik.pl/filipek/

KORNELKA: https://dobryklik.pl/kornelka/

JUDYTKA:https://dobryklik.pl/pomocdlajudytki/

ELIASZ: https://dobryklik.pl/eliasz/

KIRILL: https://dobryklik.pl/kirill-sma/

FILIP: https://dobryklik.pl/filip_sma/

ANIA: https://dobryklik.pl/ania/

RÓŻA: https://dobryklik.pl/roza/

Możecie pomóc również psiakom i kociakomKOCI KLIK: https://kociklik.pl/zbiorka.php

PSI KLIK: https://psiklik.pl/zbiorka.php

Można klikać z aplikacji oraz z przeglądarki osobno (komórka, tablet ) oraz z przeglądarki na laptopie lub komputerze.

Pozdrawiam Was serdecznie

Dyrektor Szkoły- Katarzyna Walasiewicz

Dla Celinki

Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami przygotowali piękne stroiki i i ozdoby świąteczne, które w ubiegłą niedzielę można było kupić na Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Żninie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na leczenie chorej na SMA Celinki Andrzejewskiej.

Dziękuję za wykonanie pięknych ozdób świątecznych i przekazanie ich na szlachetny cel. Gratuluję talentu!

Wszystkie ozdoby można obejrzeć na naszym szkolnym Facebooku:-)

Spotkania z rodzicami

Szanowni Rodzice, zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas na platformie Teams wg poniższego harmonogramu:

Czwartek, 17.12.2020, godz. 18.00 – klasa I
Czwartek, 17.12.2020, godz. 19.00 – klasa IV
Piątek, 18.12.2020, godz. 17.00 – klasa V
Piątek, 18.12.2020, godz. 18.00 – klasa VII
Poniedziałek, 21.12.2020, godz. 16.00 – klasa VIII
Poniedziałek, 21.12.2020, godz. 17.00 – klasa II
Poniedziałek, 21.12.2020, godz. 18.00 – klasa VI

Poniedziałek, 21.12.2020, godz. 19.00 – klasa III
Wtorek, 22.12.2020, godz. 17.00 – oddział przedszkolny p. I. Wojtkowiak
Wtorek, 22.12.2020, godz. 18.00 – zerówka p. G. Wesół

Spotkania odbędą się online na platformie Teams, rodzice wchodzą na platformę przez konta dzieci.

Dyrektor Szkoły – Katarzyna Walasiewicz

Zmiana terminu ferii zimowych

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r., 27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.

Inne zmiany w rozporządzeniu 

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalane przez dyrektora 

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły lub plcówki mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycno-wychowawczych pozostaje bez zmian. 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i zawodowe

Ponadto w rozporządzeniu zostały wprowadzone rozwiązania, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które kończą się nie później niż na tydzień przed terminem egzaminu. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19″

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r.

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. Przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych. Z poradnika mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Rodzice uczniów klas I-III znajdą w poradniku MEN praktyczne wskazówki, jak planować i organizować czas z dzieckiem w domu, aby plan dnia uwzględniał edukację, aktywność ruchową, rozrywkę oraz relacje rodzinne. W publikacji znalazły się także porady dotyczące aktywizacji dziecka oraz podpowiedzi, jak w warunkach domowych zorganizować ciekawe eksperymenty, doświadczenia czy rodzinne projekty.

W poradniku podkreśliliśmy również, że w edukacji zdalnej ważne jest bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu oraz ustalenie odpowiedniej formy kontaktu z nauczycielem.  We fragmencie dotyczącym wczesnego wspomagania rozwoju w warunkach domowych zwróciliśmy uwagę m.in. na to, jak uczą się małe dzieci, a także jak podczas codziennych działań wspierać rozwój dziecka. Podaliśmy przykłady takich czynności (…)”.

https://dokumenty.men.gov.pl/2b33d441-0fa4-42b8-b4e8-5ac837c5a167/poradnikdlaszkolklasyiiii.pdf

„Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami…”

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

                                                                        ks. J. Twardowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci lekarza medycyny

śp. Piotra Prusaka

Prezesa Zarządu NZOZ Nasza Przychodnia w Kcyni.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają:

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Komunikat- dowozy

W związku z tym, że od poniedziałku 9 listopada klasy 1-3 również przechodzą na zdalne nauczanie, godziny dowozów ulegną niewielkiej zmianie. W systemie stacjonarnym nadal będą pracować oddziały przedszkolne.

Proszę o zapoznanie się z rozkładem jazdy obowiązującym od poniedziałku.

7.38- Malice

7.40-Malice II

7.42- Suchoręcz skrzyżowanie

7.45-Suchoręcz

7.52-Suchoręczek

7.56-Elizewo

7.58 Elizewo skrzyż.

8.00-Szaradowo

8.05-Słonawy

8.07- Słonawy II

8.09-Szaradowo

8.10- Szaradowo II

8.12-Ameryczka

8.15-Zalesie (Królikowska)

8.17- Zalesie

8.20- Mycielewo szkoła

ODWOZY

Mycielewo SP 13.08

Zalesie 13.12

Ameryczka 13.15

Zalesie ( ul. Królikowska ) 13.18

Szaradowo 13.20

Szaradowo II-13.22

Słonawy 13.25

Słonawy II 13.27

Elizewo skrzyż. 13.33

Elizewo 13.35

Suchoręczek  13.40

Suchoręcz 13.45

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 13.48

Malice 13.50

Malice II 13.52

Kcynia 14.00

Uwaga! Komunikat MEN

Poniżej zamieszczamy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej o zajęciach zdalnych. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Umożliwiamy realizację części zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, (… ). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

(…)

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

(…)

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej”

Ważne! Zmiany w dowozach

W związku z tym, że od poniedziałku 26 października klasy 4-8 przechodzą na naukę zdalną, zmieniamy rozkład jazdy autobusu szkolnego. Szczegóły poniżej:

7.08- Kcynia

7.23- Malice

7.25-Malice II

7.28- Suchoręcz skrzyżowanie

7.30-Suchoręcz

7.37-Suchoręczek

7.40-Elizewo

7.42 Elizewo skrzyż.

7.47-Szaradowo

7.55-Słonawy

8.00- Słonawy II

8.05-Szaradowo

8.10- Szaradowo II

8.13-Ameryczka

8.19-Zalesie (Królikowska)

8.22-Mycielewo szkoła

8.26- Zalesie

8.30- Mycielewo szkoła

ODWOZY

Mycielewo SP 13.10

Zalesie 13.15

Ameryczka przy lesie 13.20

Zalesie ( ul. Królikowska ) 13.23

Mycielewo SP 13.33

Szaradowo I 13.46

Szaradowo II 13.48

Słonawy I 13.52

Słonawy II 13.55

Elizewo skrzyż. 14.00

Elizewo 14.03

Suchoreczek  14.08

Suchoręcz 14.15

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 14.17

Malice 14.19

Malice II 14.23

Kcynia 14.27